گزارش بازار ۱۶ شهریور ۹۹

گزارش بازار ۱۶ شهریور ۹۹


 

شاخص بورس امروز  ۵۸۴۷  واحد مثبت  شد و به عدد  ۱،۶۴۷،۸۵۵ واحد  رسید .

حجم معاملات بازار ۱۷۱۲۹  میلیارد تومان که  ۱۱۵۹۴  میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و  ۵۵۳۵  میلیارد تومان در بازار فرابورس بود .


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین ارزش معاملات را به ترتیب سهم های فملی ، شستا ، فولاد ،  خودرو ، وتجارت ، خساپا ، تماوند ، وبصادر ، کاوه ، ذوب ، فخوز ، وغدیر ، سیتا ، دی ، اریا ، کگل ، چکاپا    ... داشتند .    
ـــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص بازار فملی ، فارس ، فولاد ، کگل ، کچاد ، فخوز ، ومعادن ، وغدیر ، پارسان ، جم ، وتجارت ، شپدیس ، وبصادر ، نوری ، وامید  ... بودند .

بیشترین تاثیر منفی در شاخص  شستا ،‌ حکشتی ، رمپنا ، خودرو ، اخابر ، همراه ، فخاس ، خساپا ، خبهمن ، وبانک ، تاصیکو   .... بودند .

ــــــــــــــــــــــــــ

بازار امروز در ۱ ساعت ابتدایی در گروه های پتروشیمی ، فلزی ،‌سنگ اهنی و تعدادی سهام بانکی ، نیروگاهی شرایط مثبت و تعداد سهام صف خریدی در این گروه ها قابل توجه ولی بعد از ان بازار با عرضه مواجه شد و سهم هایی از گروه های پتروشیمی ،‌ فلزی حتی منفی هم شدند . گروه های خودرو و گروه های کوچک بازار هم منفی بودند  . عرضه ها در بازار امروز زیاد بود .

بیشترین ارزش معاملات را گروه های فلزی ، خودرو ، چند رشته ای داشتند .

ــــــــــــــــــــــــــ

بازار پایه هم شرایط منفی داشت .

 

printrating
  نظرات کاربران