گزارش بازار ۴ مرداد ۹۹

گزارش بازار ۴ مرداد ۹۹


 

شاخص بورس امروز  ۵۴۷۱۱  واحد مثبت شد و به عدد  ۱،۹۵۵،۸۵۸  واحد  رسید .

حجم معاملات بازار ۲۴۶۸۹ میلیارد تومان که  ۱۸۸۳۶  میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و  ۵۸۵۳  میلیارد تومان در بازار فرابورس بود . در بازار فرا بورس ۱۲۴۳  میلیارد تومان اوراق و صندوق معامله شد .


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین ارزش معاملات شپنا ۱۶۸۱ ،  فولاد ۱۲۱۵ ، شستا ۹۷۰ ، فملی ۷۸۱ ، وبانک ۶۰۷ ، وبصادر ۵۷۹ ، شتران ۵۵۵ ، دی ۴۴۷ ، خپارس ۴۴۴ ، وتجارت ۴۱۵ ، شبندر ۳۷۶ ، فارس ۳۶۹ ، خگستر ۳۰۳ ، وخارزم ۳۰۲ ، ومعادن ۲۸۳ ، صبا ۲۶۵ ، پارسان ۲۶۳ ، وپارس ۲۵۹ ، فخوز ۲۴۸ ، غگل ۲۱۸   ... میلیارد تومان بود .    
ــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص بازار فملی ، شستا ، شپنا ،  فولاد ، شتران ، شبندر ، کگل ، تاپیکو ، پارسان ، وامید ، وغدیر ، رمپنا ، حکشتی ، همراه ، وتجارت ، فخوز ، وبصادر ، فارس ، شپدیس ، شبریز ، وصندوق ، فخاس ، نوری ، خپارس ، خگستر ، تاصیکو ، رانفور ، شفن ، جم ، مبین ، شیران ، شیراز ، خبهمن ، بورس ، کاما  ... بودند .

بیشترین تاثیر منفی در شاخص بورس ومعادن ، وپارس ، افق ، کاوه ، دعبید ، چکاپا ، تنوین ، وپترو ، سفارس ، خاهن  .... بودند .

ــــــــــــــــــــــــــ

بازار امروز شرایط مثبتی داشت . بازار تا ساعت ۱۱ شرایط بازار مثبت مناسبتری داشت . بعد از ساعت ۱۱ عرضه ها افزایشی شد و مقداری منفی های بازار بیشتر شد . امروز هم بیشتر تمایل بازار به سهام بزرگ تر بازار بود .

 مثبت های بازار بیشتر در گروه های پالایشی ، پتروشیمی ، بانکی ، مس ، دام پروری ، خودرو ، فراکاب ، انفورماتیک و  تک سهم هایی از گروه فولادی و تک سهم های دیگر از گروه های مختلف  بود .

گروه های منفی بازار هم سیمانی و سهم هایی بیشتر در گروه های غذایی ، قطعات ، دارویی ، کانی غیر فلزی ، قندی و .. و تک سهم های دیگر از گروه های دیگر بازار بود .

بیشترین ارزش معاملات را گروه های فلزی ، پالایشی ، خودرو  را داشتند .

ــــــــــــــــــــــــــ

بازار پایه هم تعدادی از سهم ها مثبت و تعداد دیگر منفی بودند . شرایط مثبت در این بازار پر رنگ تر از منفی بود .

 

printrating
  نظرات کاربران