گزارش بازار ۲۲ تیر ۹۹

گزارش بازار ۲۲ تیر ۹۹


 

شاخص بورس امروز  ۷۱۴۸۴ واحد مثبت شد و به عدد    ۱،۸۱۲،۸۳۸ واحد  رسید .

حجم معاملات بازار ۲۷۰۸۳   میلیارد تومان که  ۱۹۰۰۷  میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و  ۸۰۷۶  میلیارد تومان در بازار فرابورس بود . در بازار فرا بورس ۱۴۷۳  میلیارد تومان اوراق و صندوق و بلوک معامله شد .


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین ارزش معاملات   فولاد ۱۱۱۵ ، فملی ۸۷۹ ، شپنا ۸۱۹ ، خودرو ۷۹۵ ، شستا ۶۰۶ ، وبملت ۵۴۶ ، فارس ۵۰۶ ، وبصادر ۴۹۴ ، ذوب ۴۸۱ ، وخارزم ۴۵۰ ، وتجارت ۴۲۴ ، رمپنا ۳۳۲ ، دماوند ۳۱۸ ، وغدیر ۲۷۹ ، اریان ۲۶۴ ، شتران ۲۴۴ ، بجهرم ۲۳۰ ، صبا ۲۲۴  ، غگل ۲۱۲ ، چکاپا ۲۰۹ ، ولساپا ۲۰۷    ... میلیارد تومان بود .    
ــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص بازار کگل ،‌ فولاد ، فارس ، فملی ، شستا ، شپنا ، تاپیکو ، خودرو ، پارسان ، شتران ، شبندر ، کچاد ، وبملت ، وغدیر ، حکشتی ، وخارزم ، شیران ، پارس ، وتجارت ، وپارس ، وبصادر ، فخوز ، شبریز ، وپاسار ، تاصیکو ، فخاس ، شخارک ، رمپنا ، وامید ، خگستر ،‌ شفن   ... بودند .

بیشترین تاثیر منفی در شاخص شپدیس ، والبر ، دپارس ، قثابت ، دسبحا ، کفرا .... بودند .

ــــــــــــــــــــــــــ

بازار امروز شرایط مثبت و پر عرضه ای داشت . شاخص مثبت ۴.۱٪ را ثبت کرد . بازار تا ساعت ۱۱ مثبت مناسب در اکثر گروه ها بود که بعد از ان عرضه ها افزایش یافت و تعداد قابل توجهی از سهام صف خریدی عرضه شد و تعدادی از گروه ها هم منفی شدند .

گروه های منفی ... معدنی روی ، تجهیزات ، کانی غیر فلزی ، و تا حدی سهم هایی از گروه های دارویی ، غذایی ، حمل و نقل و پتروشیمی منفی شدند . تک سهم های دیگر در گروه های مختلف هم دیگر منفی ها بازار را تشکیل دادند . در کل هم شرایط بازار امروز مثبت بود .

بیشترین ارزش معاملات را گروه های فلزی ، بانکی ، پتروشیمی داشتند .

 

ــــــــــــــــــــــــــ

بازار پایه هم شرایط نسبتا مثبت و متعادل تا حدی بود .

 

printrating
  نظرات کاربران