گزارش بازار ۲۴ اسفند ۹۸

گزارش بازار ۲۴ اسفند ۹۸


 

شاخص بورس امروز  ۱۷۵۲۳ واحد منفی  شد و به عدد  ۵۰۲،۶۸۸ واحد  رسید .

حجم معاملات بازار ۵۸۳۲ میلیارد تومان که  ۴۲۰۱ میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و  ۱۶۳۱ میلیارد تومان در بازار فرابورس بود .  در بازار بورس ۱۵ میلیارد تومان بلوک و  در  فرابورس  ۸۶۹  میلیارد تومان  اوراق و صندوق معامله شد .  


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین ارزش معاملات  غگل ۳۹۴ ، خگستر ۱۸۳ ، شکلر ۱۸۰ ، غسالم ۱۴۳ ، خودرو ۸۵ ، شپاکسا ۸۴ ، قرن ۷۸ ، بکام ۶۸ ، بورس ۶۷ ، فملی ۶۰ ، غپینو ۵۹ ، کفپارس ۵۸ ، ثفارس ۵۷ ، وخارزم ۵۷ ، تپمپی ۵۶ ، فسپا ۵۱ ، تنوین ۴۷ ، فولاد ۴۶ ، کگل ۴۴ ، غشهداب ۴۳ ، دابور ۴۲ ، وتجارت ۴۲ ، ولیز ۴۲   میلیارد  تومان بود .
ــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص بازار ، قرن ، غسالم ، غگل ، بکام ، غپینو ، تملت ، ثفارس ، زکوثر      ....... و بیشترین تاثیر منفی فملی ، فارس ، فولاد ، رمپنا ، وبملت ، پارس ، اخابر ، کگل ، کچاد ، تاپیکو ، وغدیر ، شبندر ، فخوز ، جم ، شپنا ، شتران ، نوری ، مبین ، شپدیس ، پارسان ، خودرو ، وصندوق ، همراه ، وتجارت ، ثمسکن ، رانفور ، وبانک ، سفارس ، تیپیکو ، شیراز ، خساپا ، بورس ، وبصادر ، شیران ، کالا ، کاوه ، تاصیکو ، بترانس  بودند .
ــــــــــــــــــــــــــ

بازار امروز شرایط  منفی سنگینی داشت . ریزش قیمتها و بورس های  جهانی در روز های قبل ، تسویه اعتباری ها ، بحث های قرنطینه که البته تکذیب شد ، شیوع کرونا ، و عدم حمایت حقوقی ها از بازار  و ... همه اینها دست به دست هم داد که شرایط منفی سنگینی را شاهد باشیم .

امروز کل صنایع بازار منفی بودند . و تعدادی سهم ها از گروه های مختلف صف  خرید و یا مثبت بودند . بازار هم با هیجانی رفتار کردن به وضعیت منفی  زیاد بیشتر دامن زد .

بیشترین ارزش معاملات را گروه های غذایی ، پتروشیمی خودرویی داشتند .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از  سهام مثبت مناسب بازار  ... ثفارس ، شصدف ، لپارس ، بکام ، کپرور ، غسالم ، غشان ، ساوه ، توریل ، قرن ، زکوثر ، تپمپی ، خگستر ، دابور ، شگویا ، تملت ، فالوم ، غگل ، شلعاب و ...  بودند .

در بازار پایه هم شرایط منفی سنگین داشتیم .

 

printrating
  نظرات کاربران