گزارش بازار ۱۷ اسفند ۹۸

گزارش بازار ۱۷ اسفند ۹۸


 

شاخص بورس امروز  ۵۹۸۰ واحد منفی  شد و به عدد   ۵۴۹،۱۸۶ واحد  رسید .

حجم معاملات بازار ۷۲۹۱ میلیارد تومان که  ۴۸۳۲ میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و  ۲۴۵۹ میلیارد تومان در بازار فرابورس بود . در بازار بورس ۱۹۲ میلیارد تومان بلوک  در  فرابورس  ۴۳۰ میلیارد تومان  اوراق و صندوق معامله شد .  


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین ارزش معاملات  ومهان ۲۳۲ ، شکلر ۱۴۴ ، فروی ۱۳۸ ، فولاد ۱۳۴ ، بورس ۱۰۳ ، غسالم ۹۷ ، کبافق ۹۰ ، بترانس ۸۲ ، وصنعت ۷۹ ، سمگا ۷۳ ، وبملت ۷۱ ، ذوب ۶۷ ، خساپا ۶۲ ، وخارزم ۶۰ ، خودرو ۵۷ ، اریان ۵۷ ، ولساپا ۵۴ ، خگستر ۵۲ ، فملی ۵۲ ، ونیرو ۵۱ ، رمپنا ۵۱ ، کالا ۵۰ ، ثفارس ۵۰ ، شپنا ۴۸ ، شتران ۴۸   میلیارد  تومان بود .
ــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص بورس ، کگل ، کالا ، رمپنا ، فملی ، وپارس ، وبملت ، شپدیس ، شوینده ، قرن ، فولاد ، وخارزم ، کروی ، خگستر ، کرماشا ، غپینو....... و بیشترین تاثیر منفی شتران ، شپنا ، شبندر ، وغدیر ، ومعادن ، فخوز ، نوری ، پارسان ، مبین ، حکشتی ، رانفور ، اخابر ، همراه ، فارس ، تاپیکو ، شاراک ، وتجارت ، خساپا ، دعبید ، شیران ، جم پیلن ، وبصادر ، شسپا ، شبهرن ، خپارس ، خودرو ، شنفت ، سفارس ، شیراز   بودند .
ــــــــــــــــــــــــــ

بازار امروز شرایط منفی زیادی داشت . امروز اکثریت گروه های بازار منفی بودند . مباحث کاهش درصد نوسان که ابتدا تصویب شد ۲٪ و بعد کنسل شد ، ریزش سنگین ۸٪ قیمت نفت و بورس های جهانی و ... افزایش شیوع ویروس کرونا در کشور و .... باعث افت سنگین بازار شد .

گروه شوینده نسبتا صنعت مثبت بازار بود همراه با تک سهم ها از گروه های مختلف مثبت ضعیف بازار را تشکیل دادند .

گروه های پتروشیمی ، فلزی ، خودرویی بیشترین ارزش معاملات را داشتند .

در گروه شوینده ، قرن مثبت ۱۰٪ باز و صف خرید شد . شوینده ، ساینا صف خرید ، شگل هم مثبت بود .

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از دیگر سهام مثبت مناسب بازار ... فراور ، کروی ، فروی ، کیمیا ، وپارس ، خمحرکه ، خموتور ، خکار ، خراسان ، شغدیر ، کرماشا ، شپدیس ، پسهند ، غبهنوش ، غپینو ، غسالم ، غشان ، غفارس ، ثفارس ، کاذر ، کماسه ، بساما ، وایران ، ولساپا ، ولصنم ، بکام ، بموتو ، دماوند ، پرداخت ، اپرداز ، سرچشمه ، وخارزم ، بورس ، چافست ، کالا ، کپرور ، کلر ، شاملا ، میدکو ، زکشت ، زبینا ، لپارس و  ... بودند .

در بازار پایه هم شرایط منفی داشت .

 

printrating
  نظرات کاربران