گزارش بازار ۲۳ بهمن ۹۸

گزارش بازار ۲۳ بهمن ۹۸


 

شاخص بورس امروز ۱۱۹۲۷ واحد مثبت شد و به عدد   ۴۵۹،۰۷۹ واحد  رسید .

حجم معاملات بازار ۵۵۹۷   میلیارد تومان که  ۳۷۸۳ میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و ۱۸۱۴ میلیارد تومان در بازار فرابورس بود . در بازار بورس ۵۰ میلیارد تومان بلوک ودر  فرابورس  ۳۶۷  میلیارد تومان اوراق و صندوق معامله شد .  


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین ارزش معاملات  خودرو ۱۳۹ ، وتجارت ۱۳۵ ، ذوب ۱۲۱ ، حکشتی ۱۰۶ ، های وب ۹۹ ، خساپا ۸۲ ، فولاد ۷۱ ، واوا ۶۸ ، وپارس ۶۷ ، کگل ۵۷ ، وبملت ۵۴ ، سمگا ۴۸ ، حفاری ۴۷ ، شتران ۴۵ ، رمپنا ۴۴ ، بترانس ۴۱ ، جم ۳۹ ، وپاسار ۳۹ ، کرمان ۳۹ ، فاراک ۳۸ ، کچاد ۳۸ ، وامید ۳۵ میلیارد  تومان بود .
ــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص  کگل ، اخابر ، پارس ، فملی ، کچاد ، وغدیر ، وبملت ، وامید ، فولاد ، فارس ، پارسان ، حکشتی ، فخاس ، فخوز ، رانفور ، شپدیس ، نوری ، وپاسار ، وصندوق ، جم ، ومعادن ، شتران ، تاپیکو ، شیران ، رمپنا ، وپارس ، بورس ، وبصادر ، شاراک ، کاوه .... و بیشترین تاثیر منفی  خودرو ، وتجارت ، بترانس بودند .
ــــــــــــــــــــــــــ

بازار امروز شرایط مثبت مناسبی داشت . اکثر گروه های بازار مثبت بودند .

گروه های مثبت بازار ، پتروشیمی ، فولادی ، سنگ اهنی ، معدنی روی ، انفورماتیک ، حمل و نقل ، دام پروری ، بیمه ، سرمایه گذاری ، غذایی ، دارویی ، کانی غیر فلزی ، شوینده ، شیمیایی و ... بودند .

بیشترین ارزش معاملات را گروه های خودرو ، بانک ، پتروشیمی داشتند .  


ـــــــــــــــــــــــ

از تحرکات مثبت مهم بازار ، در گروه پتروشیمی ، کرماشا ، وغدیر ، وصندوق ، نوری ، شیران ، شیراز ، شغدیر ، شپدیس ، شبصیر ، شاراک ، خراسان ، جم پیلن ، پارس صف خرید ،‌ دیگر نماد های گروه هم مثبت بودند .

در گروه فولادی ، کاوه ، کویر ، فخوز ، فخاس ، ذوب ، ارفع صف خرید شدند . فولاد ، هرمز ، فولاژ هم مثبت بودند .

در گروه سنگ اهنی ، کچاد ، کگل ، کگهر ، وامید صف خرید بودند .

در گروه معدنی روی ، تمام سهام گروه صف خرید و یا مثبت کامل بودند .

در گروه انفورماتیک ، های وب ، مرقام ، مداران ، اپرداز ، اپ ، رانفور ، رکیش ، سپ صف خرید شدند .

در گروه حمل و نقل ، حسینا ، حتوکا ، حخزر صف خرید ، دیگر نماد های گروه هم مثبت بودند .

در گروه دارو ، اکثر نماد های گروه صف خرید یا مثبت بودند . و .....

 

ـــــــــــــــــــــــــــ
 
از دیگر سهام مثبت مناسب بازار ...  بالاس ، رتکو ، فاذر ، فاراک ، وخاور ، وپاسار ، وملل ، خزر ، خرینگ ، خلنت ، خمحور ، پکویر ، پاسا ، پسهند ، قمرو ، قهکمت ، ولیز ، ولصنم ، بکام ، بشهاب ، بسوئیچ ، بمپنا ، وسپه ، وسبحان ، اعتلا ، اخابر ، بورس ، پخش ، چافست ، فرابورس ، کالا ، کشرق ، لپارس ، لبوتان ، تکنو ، تکشا ، تپمپی ، نطرین ، ومهان ، کلر ، فجر   ... بودند .

بازار پایه هم شرایط نسبتا مثبتی  داشت .

 

printrating
  نظرات کاربران