گزارش بازار ۲۱ بهمن ۹۸

گزارش بازار ۲۱ بهمن ۹۸


 

شاخص بورس امروز ۷۴۶۶ واحد منفی شد و به عدد   ۴۴۷،۱۵۱ واحد  رسید .

حجم معاملات بازار ۸۲۷۴   میلیارد تومان که  ۴۳۲۶ میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و ۳۹۴۸ میلیارد تومان در بازار فرابورس بود . در بازار بورس ۴۱ میلیارد تومان بلوک ودر  فرابورس  ۶۴۸  میلیارد تومان اوراق و صندوق معامله شد .  


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین ارزش معاملات  خودرو ۲۵۸ ، وپارس ۱۹۴ ، حکشتی ۱۹۱ ، های وب ۱۲۸ ، ذوب ۱۲۴ ، خپارس ۱۱۰ ، خساپا ۱۰۶ ، تپکو ۸۸ ، شاراک ۷۳ ، ولصنم ۷۲ ، شتران ۷۰ ، وبملت ۶۶ ، بترانس ۶۵ ، شپلی ۶۱ ، کویر ۵۷ ، ولساپا ۵۶ ، سمگا ۵۴ ، خگستر ۵۰ ، اخابر ۴۹ میلیارد  تومان بود .
ــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص  فخاس ، حکشتی ،‌ رانفور ، بورس ، شاراک ، کالا ، وامید ، کویر ، بسوئیچ ، فخوز ، ونیکی ، های وب  .... و بیشترین تاثیر منفی  اخابر ، شبندر ، شپنا ، فارس ، شتران ، تاپیکو ، وبملت ، وغدیر ، همراه ، جم ، پارسان ، خودرو ، وپاسار ، ومعادن ، وصندوق ، خساپا ، کچاد ، وبصادر ، شبریز ، فملی ، مبین ، شپدیس ، حفاری بودند .
ــــــــــــــــــــــــــ

بازار امروز شرایط منفی زیادی داشت . منفی از صف فروش خودرویی ها شروع شد و دیگر صنایع بازار را درگیر کرد . البته عده ای در فضای مجازی شایعه استعفای رئیس جمهور را عنوان کردند که تائید نشده . ولی سهامداران روی سود و رشد مناسب شاخص باعث یک منفی بشود اتفاق عجیبی نخواهد بود . اصلاح و استراحت بالاخره جزئی از بازار هست .

بازار امروز گروه مثبت و برتر نداشت و منفی شامل کلیت بازار بود . تک سهم های محدود مثبت های بازار را تشکیل دادند .

در گروه های بازار بیشترین ارزش معاملات را خودرو ، بانک ، فلزی داشتند .

ـــــــــــــــــــــــــــ
 
از دیگر سهام مثبت مناسب بازار ...  فروی ، فسرب ، کاما ، فاسمین ، بالاس ، وپارس ، وملل ، ختراک ، ختور ، خرینگ ، خزر ، خلنت ، خمحور ، شاراک ، دیران ، غشان ، غسالم ، ثاباد ، ثفارس ، وتوس ، سقاین ، کتوکا ، کسعدی ، کفپارس ، کماسه ، قمرو ، ولصنم ، ولیز ، بسوئیچ ، بکام ، حپترو ، حخزر ، حریل ، حکشتی ، مداران ، های وب ، واوا ، وسبحان ، وتوصا ، بورس ، کالا ، پخش ، لپارس ، پدرخش ، کگهر ، وامید ،  فخاس ، ارفع ، کویر ، زفکا ،  ... بودند .

بازار پایه هم شرایط  پر عرضه ای   داشت .

 

printrating
  نظرات کاربران