گزارش بازار ۱۶ بهمن ۹۸

گزارش بازار ۱۶ بهمن ۹۸


 

شاخص بورس امروز ۵۶۹۵ واحد مثبت شد و به عدد  ۴۴۵،۸۹۴ واحد  رسید .

حجم معاملات بازار ۶۳۳۷   میلیارد تومان که  ۴۳۰۶ میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و ۲۰۳۱ میلیارد تومان در بازار فرابورس بود . در بازار بورس ۹۴ میلیارد تومان بلوک ودر  فرابورس  ۶۶۱  میلیارد تومان اوراق و صندوق معامله شد .  


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین ارزش معاملات  وتجارت ۱۲۸ ، خساپا ۱۲۵ ، وبملت ۱۱۵ ، خپارس ۹۹ ، خودرو ۹۷ ، شبندر ۷۷ ، وبصادر ۷۱ ، ونوین ۶۶ ، شپنا ۶۵ ، اریان ۶۴ ، ذوب ۶۰ ، جم ۵۴ ، اخابر ۵۴ ، تپکو ۵۳ ، شتران ۵۱ ، حفاری ۴۶ ، وشهر ۴۶ ، سفارس ۴۶ ، قثابت ۴۵ ، شپدیس ۴۴ ، فولاد ۳۶ ، وپاسار ۳۵ میلیارد  تومان بود .
ــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص وبملت ، اخابر ، شپنا ، تاپیکو ، شبندر ، شتران ، حکشتی ، پارسان ، وپاسار ، فخاس ، وتجارت ، جم ، خودرو ، شبریز ، وصندوق ، پاکشو ، ومعادن وپارس ، بورس ، وغدیر ، کالا ، فخوز ، رمپنا ، بترانس ، وخاور .... و بیشترین تاثیر منفی فولاد ، فملی ، وامید ، کگل ، کچاد ، سفارس ، بفجر ، پارس ، پکرمان ، لبوتان  بودند .
ــــــــــــــــــــــــــ

بازار امروز شرایط مثبتی داشت . همچنان نقدینگی مناسبی در بازار وجود دارد و حجم معاملات مطلوب هست .

گروه های مثبت  بازار پالایشی ، بانک ، نیروگاهی ، ذغال سنگ ، حمل و نقل ، بیمه ، شوینده ،  پتروشیمی ، ساختمانی ، دارویی ، کانی غیر فلزی ، فولادی بودند .

بیشترین ارزش معاملات را گروه های خودرو ، بانک ، پتروشیمی و پالایشی داشتند .

ـــــــــــــــــــــــــــ
 
از تحرکات مهم مثبت بازار ، در گروه پالایشی ، تمام سهام گروه صف خرید شدند . و اقبال مناسبی را این گروه داشتند .

در گروه بانکی ، وبملت ، وپارس ، وپاسار ، ونوین ، وخاور ، وتجارت ، وملل ، وپست صف خرید شدند .

در گروه نیروگاهی ، بزاگرس مثبت ۷٪ باز شد . بمپنا ، دماوند صف خرید ، ونیرو ، وهور ، بکهنوج مثبت معامله شدند .

در گروه پتروشیمی ، تاپیکو ، جم ، وصندوق صف خرید ، شپدیس ، پارسان، وغدیر ، کرماشا ، نوری ، مارون هم مثبت بودند .

در گروه شوینده ، شپاکسا ، شگل ، پاکشو صف خرید ، شوینده ، ساینا هم مثبت کامل معامله شدند .

در گروه ذغال سنگ ، کطبس ، کشرق  صف خرید ، کپرور هم مثبت معامله شد .

در گروه حمل و نقل ، حکشتی ، حفارس ، حسینا ، حخزر صف خرید ، حپترو ، وتوکا هم مثبت بودند .

در گروه بیمه ، اتکام مثبت ۷٪ باز شد . اسیا ، بساما ، دانا صف خرید ، ودی ، پارسیان ، ما هم مثبت بودند .

در گروه فولادی و فلزی ، ذوب ، فخاس ، میدکو ، صف خرید ، ارفع ، کاوه ، فخوز ، کویر مثبت بودند .


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

از دیگر سهام مثبت مناسب بازار ... فروی ، رنیک ، حفاری ، ختراک ، ختور ، خلنت ، خمحرکه ، خکمک ، خموتور ، پتایر ، قثابت ، ولغدر ، ولیز ، وایران ، بترانس ، بسوئیچ ، بکام ، بموتو ، مداران ، افرا ، مرقام ، وتوصا ، سرچشمه ، وسبحان ، اخابر ، بورس ، پخش ، چافست ، چکاوه ، دریشمک ، فرابورس ، کالا ، شرانل ، شپاس ، شبهرن ، خپارس ، دتوزیع ، هجرت   ... بودند .

بازار پایه هم شرایط  مثبتی    داشت .

 

printrating
  نظرات کاربران