گزارش بازار ۲۱ دی ۹۸

گزارش بازار ۲۱ دی ۹۸


 

شاخص بورس امروز  ۵۹۹۹ واحد مثبت شد و به عدد  ۳۵۹،۸۰۷ واحد رسید .

حجم معاملات بازار ۲۱۶۱  میلیارد تومان که  ۱۱۲۱  میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و ۱۰۴۰ میلیارد تومان در بازار فرابورس بود .   در  فرابورس  ۸۰۵  میلیارد تومان اوراق معامله شد .


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین ارزش معاملات فملی ۹۸ ، شاراک ۹۴ ، ولساپا ۸۸ ، بفجر ۴۷ ، بترانس ۴۷ ، خصدرا ۴۶ ، حبندر ۴۱ ، فروس ۳۰ ، چکاپا ۲۸ ، وساخت ۲۵ ، کماسه ۲۳ ، وایران ۲۱ ، وهور ۲۰ ، کپارس ۱۹ ، سفار ۱۸ ، وپست ۱۵ ، رتکو ۱۱ ، بجهرم ۹ ، خفولا ۸     میلیارد  تومان بود .
ــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص فارس ، فملی ، کگل ، پارس ، بترانس ، تاپیکو ، پارسان ، شپنا ، رمپنا ، همراه ، وبملت ، کچاد ، اخابر ، شتران ، وغدیر ، وامید ، ومعادن ، فخوز ، جم ، فخاس ، مبین ، نوری ، شپدیس ، خودرو ، وصندوق ، شخارک  ........  داشتند .
ــــــــــــــــــــــــــ

بازار امروز بعد از فروکش کردن تنش بین ایران و امریکا و درصد نوسان ۲٪  ،‌ کلیه گروه های بازار در صف خرید و مثبت کامل بودند .

منفی سنگین هفته قبل و فروش زیاد حقیقی ها باعث عدم تمایل سهامداران به فروش بود . و بازار در سمت خرید بود .

در کل بازار ۵ سهم منفی بودند که برای بازار پایه بود . و حدود ۱۶ سهم که عرضه بالایی داشتند .

بازار امروز قفل در مثبت بود . و فردا با نوسان ۵٪ منطقا عرضه ها افزایش بیشتری پیدا میکند .

در بازار بترانس مثبت ۱۸٪ باز شد . و فملی ، شاراک ، ولساپا ، چکاپا ، وساخت ، کماسه ، ،‌وایران و ... هم عرضه های بالایی داشتند .

در بازار پایه هم شرایط مثبت  بود .

 

printrating
  نظرات کاربران