گزارش بازار ۱۲ اذر ۹۸

گزارش بازار ۱۲ اذر ۹۸


 

شاخص بورس امروز  ۶۱۹ واحد مثبت شد و به عدد  ۳۲۰،۸۱۴  واحد رسید .

حجم معاملات بازار ۲۶۳۳  میلیارد تومان که ۱۵۳۸   میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و  ۱۰۹۵میلیارد تومان در بازار فرابورس بود . در بازار اصلی ۱۸  میلیارد تومان بلوک و  در  فرابورس ۲۸۶ میلیارد تومان اوراق و صندوق های بورسی   بود .


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین ارزش معاملات  چکاپا ۱۱۳ ،‌ خکرمان ۴۰ ، والبر ۳۹ ، ونوین ۳۸ ، رمپنا ۳۲ ،‌ خپارس ۳۰ ،‌ البرز ۲۶ ، ددام ۲۵ ، نوری ۲۵ ،‌ کویر ۲۴ ، وثوق ۲۴ ، چکارن ۲۳ ، ذوب ۲۲ ،‌دزهراوی ۲۲ ، تپکو ۲۱ ، فولاد ۲۱ ، ولبهمن ۲۰ ، زکشت ۱۹ میلیارد  تومان بود .
ــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص  رمپنا ، فولاد ، شخارک ،‌ نوری ، کاوه ، رانفور ، شبهرن ، شفن ، شسپا ، وپارس   ......... و تاثیر منفی را  همراه ، اخابر ، مبین ،‌فارس ، تاپیکو ، کچاد ، دعبید ، کگل ، شتران ، وبملت ، وغدیر ، تیپیکو داشتند .
ــــــــــــــــــــــــــ

بازار امروز شرایط پر عرضه ای داشت . بازار ابتدا منفی شروع کرد که در ادامه شرایط بهتر شد . البته منفی سهم ها رو هم بازار خوب میخرید .

گروه های کاغذی ،‌لاستیک ،‌ لیزینگ ، قطعات ، بیمه ، روغن موتور و تا حدی فولادی و تکس هم ها مثبت بودند .

بیشترین ارزش معاملات را دارویی ، خودرویی ، فلزی داشتند .ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از تحرکات مثبت مهم بازار ، در گروه کاغذی ، چکاوه ، چکارن صف خرید ، چکاپا هم صف خرید عرضه شد .

در گروه لاستیک ، پکویر ، پسهند صف خرید ، پکرمان ، پتایر هم مثبت معامله شدند .

در گروه لیزینگ ، ولیز ، ولملت ، ولغدر ، ولشرق ، ولبهمن ، وایران صف خرید شدند .

در گروه قطعات ، خریخت ، خچرخش ، ختور ، خپویش ، خنصیر صف خرید شدند .

در گروه بیمه ، اسیا ، بساما ، پارسیان صف خرید ، میهن ، ودی ، البرز ، دانا مثبت معامله شدند .

در گروه روغن موتور ، شنفت ، شسپا ، شبهرن مثبت بودند .

در گروه فولادی ، کاوه ، کویر ، فسازان ، ارفع ، فولاد مثبت معامله شدند .

ــــــــــــــــــــــــــــــ


از تک سهم های مثبت مناسب بازار  ... فراور ، فزرین ، کاما ، ونوین ، وپارس ، غاذر ، غالبر ، غبهنوش ، غپاذر ، غپاک ، غفارس ، ثرود ، ستران ، سخزر ، سغرب ، کاذر ، کخاک ، کرازی ، کساوه ، کسرام ، کماسه ، قشکر ، قصفها ، قلرست ، بسوئیچ ، حریل ، حسینا ، حسیر ، حپارسا ، توریل ، مداران ، مفاخر ، پرداخت ، افرا ،‌ وتوصا ، وصنا ، وملی ، سرچشمه ، بورس ، کشرق ، کطبس ، تکنو ، تکشا ، شتوکا ، شپارس ، وپترو ، فولای ، تلیسه ، زبینا ، زپارس ، زشگزا ،‌  ...   بودند .

 بازار پایه هم شرایط نسبتا مثبتی داشت .

 

printrating
  نظرات کاربران