گزارش بازار ۵ اذر ۹۸

گزارش بازار ۵ اذر ۹۸


 

شاخص بورس امروز  ۱۱۶۶ واحد مثبت شد و به عدد   ۳۰۹،۶۴۳  واحد رسید .

حجم معاملات بازار ۳۳۲۸ میلیارد تومان که ۱۶۸۴   میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و ۱۶۵۴  میلیارد تومان در بازار فرابورس بود . در بازار اصلی ۱۱۳  میلیارد تومان بلوک و  در  فرابورس ۹۹۳ میلیارد تومان اوراق و صندوق های بورسی و بلوک  بود .


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین ارزش معاملات وصنا ۶۰ ، تپکو ۵۶ ، قشیر ۵۴ ، چکاپا ۴۸ ، کویر ۴۵ ، وبملت ۴۲ ، مرقام ۳۹ ، ونوین ۳۸ ، فاراک ۳۷ ، های وب ۲۸ ، حفاری ۲۶ ، وپارس ۲۶ ، وملل ۲۴ ، رنیک ۲۳ ، حکشتی ۲۲ میلیارد  تومان بود .
ــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص وبملت ، دعبید ، فملی ، وپارس ، همراه ، ونیکی ، وپاسار ، شاراک ، وپخش ، های وب ، فولاد ، والبر ، برکت ، حفاری ، دالبر ،  ......... و تاثیر منفی را پارس ، شخارک ، شتران ، شپنا ، فارس ، شبندر ، جم ، رانفور  داشتند .
ــــــــــــــــــــــــــ

بازار امروز شرایط نسبتا متعادل و پر عرضه ای  داشت .

گروه های برتر مثبت بازار بیمه ، بانک ، دارویی ، نیروگاهی ، لیزینگ بودند همراه با تک سهم ها از گروه های مختلف که دیگر مثبت ها را تشکیل دادند .

گروه پالایشی و حمل و نقل منفی بودند .

 گروه های بانکی ، فلزی ، دارویی بیشترین ارزش معاملات را داشتند .


ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از تحرکات مثبت مهم بازار ، در گروه بیمه ، با شفاف سازی بیمه البرز مبنی بر افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی سهم صف خرید سنگینی تشکیل داد . دیگر نماد های گروه هم صف خرید و یا مثبت شدند .

در گروه بانکی ، وپارس ، وپست ، وسینا ، وملل صف خرید ، وپاسار ، وبملت هم مثبت شدند .

در گروه دارویی ، اقبال به گروه مناسب بود . دیران ، دتولید مثبت ۱۰٪ باز و صف خرید شدند . سهام دیگر گروه هم صف خرید و یا مثبت بودند .

در گروه لیزینگ ، ولغدر ، ولصنم ، ولشرق ، وایران صف خرید تشکیل دادند .

در گروه نیروگاهی ، بجهرم ، وهور صف خرید ، بزاگرس هم مثبت کامل معامله شد .


ــــــــــــــــــــــــــــــ


از تک سهم های مثبت مناسب بازار  ... زنگان ، فسرب ، کاما ، کیمیا ، حفاری ، رنیک ، ونفت ، خمحور ، خموتور ، خنصیر ، خشرق ، خپویش ، شبصیر ، غبهنوش ، غچین ، غالبر ، غسالم ، اس پ ، ثباغ ، ثاباد ، ثتران ، وساخت ، کرمان ، سقاین ، کهمدا ، قپیرا ، قچار ، قلرست ، بکاب ، حاسا ، های وب ، مفاخر ، مداران ، ونیکی ، چکاپا ، چکاوه ، کشرق ، کپرور ، چافست ، شدوص ، فولای ، زکشت ، زمگسا ، زقیام ، زبینا ، خدیزل ، لپارس ، لابسا ، تکشا ،   ...   بودند .

 بازار پایه هم شرایط پر عرضه ای داشت .

 

printrating
  نظرات کاربران