گزارش بازار ۲ اذر ۹۸

گزارش بازار ۲ اذر ۹۸


 

شاخص بورس امروز  ۶۲۵ واحد مثبت شد و به عدد    ۳۰۵،۶۲۲ واحد رسید .

حجم معاملات بازار ۳۳۰۹ میلیارد تومان که ۱۲۵۵   میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و ۲۰۵۴  میلیارد تومان در بازار فرابورس بود . در بازار اصلی ۱۰  میلیارد تومان بلوک و  در  فرابورس  ارزش اصلی معاملات اوراق منفعت و دیگر صندوق ها و اوراق ها بود .


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین ارزش معاملات  فرابورس ۱۰۲ ، چکاپا ۶۱ ، انرژی ۲۸ ، ونوین ۲۷ ، فاذر ۲۶ ، وصنا ۲۶ ، فاراک ۲۳ ، غنوش ۲۳ ، وبملت ۲۳ ، حکشتی ۲۲ ، شیران ۱۹ ، کرمان ۱۵ ، کخاک ۱۵ ، ذوب ۱۴ ، حفاری ۱۳ ، پترول ۱۲ ، فباهنر ۱۲  میلیارد  تومان بود .
ــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص پارس ،‌حکشتی ، شیران ، وپارس ، همراه ، سفار ، پترول ، کویر ، وبانک ، اخابر ، فخوز ، وغدیر ، شنفت ، رمپنا  .......... و تاثیر منفی را  شپدیس ، فولاد ، فملی ، کگل ، وبصادر ، ومعادن ، وصندوق ، شخارک ، شتران ، وتجارت ، تنوین ، پارسان ، شبریز    داشتند .
ــــــــــــــــــــــــــ

بازار امروز شرایط نسبتا متعادل و کم رمقی  داشت . بیشتر  مثبت بازار در تعدادی از گروه ها و سهام کوچکتر بود . و گروه های بزرگ شرایط منفی ، بیشتر داشتند .

گروه های کاغذی ، قندی ، دام پروری ،  نساجی ، سرمایه گذاری صنایع برتر و مثبت بودند . و سهم هایی هم از گروه های بانک ، غذایی ، ماشین الات مثبت مناسبی داشتند . و همچنین تک سهم ها از گروه های مختلف بازار که مثبت ها را تشکیل دادند .

بیشترین ارزش معاملات را  گروه های پتروشیمی ، بانکی ، خودرویی را داشتند .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از تحرکات مثبت مهم بازار در گروه کاغذی ، چکاپا ؟، چکاوه صف خرید شدند .

در گروه قندی ، قهکمت ، قصفها ، قزوین ، قشیر ، قشهد ، قپیرا صف خرید تشکیل دادند .

در گروه دام پروری ، زفکا ، تلیسه ، زبینا ، زدشت ،‌زشریف ، زقیام ، زماهان ، زمگسا ، سیمرغ صف خرید تشکیل دادند .

در گروه نساجی ،  نطرین ، نمرینو صف خرید شدند .

در گروه سرمایه گذاری ، وگستر ، وملی ، وصنا ، سرچشمه صف خرید تشکیل دادند .

در گروه غذایی ، بهپاک ، غپاذر ، غپاک ، غچین ، غسالم ، غشاذر ، غنوش ، غگلستا ، غگلپا ، غفارس ، غشهداب صف خرید شدند .

در گروه ماشین الات ، تکمبا ، تکشا ، مادیرا صف خرید ، لسرما ، لخزر ، لپارس مثبت معامله شدند .

در گروه بانکی ،‌ دی ، وپارس صف خرید ، وکار ، وملل هم مثبت معامله شدند .
ــــــــــــــــــــــــــــــ

از تک سهم های مثبت مناسب بازار  ... زنگان ، بالاس ، ختور ، ختوقا ، خشرق ، خنصیر ، خوساز ، خکار ، پترول ، شبصیر ، شیران ، ددام ، دشیمی ، ثاباد ، ا س پ ، سرود ، وتوس ، کفرا ، کماسه ، کساوه ، کتوکا ، کپارس ، کفرا ، کماسه ، بساما ، میهن ، کوثر ، ولبهمن ، وایران ، بسوئیچ ، بشهاب ، حتاید ، حسینا ، حکشتی ، مرقام ، مفاخر ، شنفت ، شپارس ، وپترو ، شسینا ، امید بودند .

 بازار پایه هم شرایط مثبتی داشت .

 

printrating
  نظرات کاربران