گزارش بازار ۲۷ ابان ۹۸

گزارش بازار ۲۷ ابان ۹۸


 

شاخص بورس امروز  ۳۸۷ واحد مثبت شد و به عدد   ۳۰۲،۷۲۷ واحد رسید .

حجم معاملات بازار ۱۸۲۳میلیارد تومان که ۱۱۱۱   میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و ۷۱۲  میلیارد تومان در بازار فرابورس بود . در بازار اصلی ۵۶  میلیارد تومان بلوک و  در  فرابورس  ۳۳۲  میلیارد تومان اوراق و صندوق بود .


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین ارزش معاملات  کرمان ۷۰ ، چکاپا ۴۲ ، داوه ۲۸ ، کسرا ۲۰ ، ذوب ۱۹ ، چکارن ۱۹ ، وبملت ۱۸ ، غگلستا ۱۸ ، خساپا ۱۷ ، فاذر ۱۶ ، فاراک ۱۶ ، خگستر ۱۵ ، قشیر ۱۵ ، شپلی ۱۵ ، سفارس ۱۴ ،‌ خودرو ۱۴ ، وتجارت ۱۳میلیارد  تومان بود .
ــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص وبملت ،‌ خودرو ،‌ شبریز ، پارس ، نوری ، وتجارت ، شپدیس ، وبصادر ، فارس ، شیران ، وغدیر ، پارسان .......... و تاثیر منفی را  وامید ، کگل ، کچاد ، وپارس ، رمپنا ، فولاد ، همراه ، سفارس ، ستران ، سپ ، مبین ، جم ، ومعادن داشتند .
ــــــــــــــــــــــــــ

بازار امروز از شرایط منفی سنگین دیروز فاصله گرفت و نسبتا متعادل دنبال شد .

گروه لاستیک امروز از دیگر گروه ها شرایط بهتری داشت و مثبت بود . گروه پتروشیمی ، خودرو هم شرایط مثبت کم درصد را داشت . تک سهم ها از گروه های مختلف هم دیگر مثبت های بازار را تشکیل دادند .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از تحرکات مثبت مهم بازار ، در گروه لاستیک ، پکویر ، پتایر صف خرید ، پکرمان هم مثبت معامله شد .

در گروه خودرو ، خودرو ، خساپا ، خزامیا ، خپارس مثبت کم درصد بودند .

در گروه پتروشیمی ، شپدیس ، نوری ، جم پیلن ، تاپیکو ، شبصیر ، شاراک مثبت با درصد کم بودند .

ــــــــــــــــــــــــــــــ

از تک سهم های مثبت مناسب بازار  ...فسرب ، چدن ، فاراک ، وتجارت ، خپویش ، ختراک ، خنصیر ، خمحور ، دامین ، ددام ، دشیمی ، درهاور ، دکوثر ، غفارس ، آ س پ ، سمگا ، سیدکو ، کاذر ، کسعدی ،‌ کفرا ، قثابت ، قشیر ، اسیا ، بکام ، حتاید ، حخزر ، حسیر ، اوان ، اپرداز ، مرقام ، وملی ، وصنا ، سرچشمه ، چافست ، چکارن ، گکوثر ، کطبس ، تنوین ، دتوزیع ، قاسم ، نمرینو ،  پدرخش ، شسینا ، فایرا ، فاما ، فباهنر ، مادیرا ، تایرا ، شنفت ، چکاپا ، چکارن ، کطبس ، گکوثر ، پخش   ... بودند .

 بازار پایه هم شرایط نسبتا منفی داشت .

 

printrating
  نظرات کاربران