گزارش بازار ۱۴ ابان ۹۸

گزارش بازار ۱۴ ابان ۹۸


 

شاخص بورس امروز  ۱۹۳۴ واحد منفی  شد و به عدد   ۳۰۵،۳۳۳واحد رسید .

حجم معاملات بازار ۱۹۳۴ میلیارد تومان که ۱۲۳۵   میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و ۶۹۹  میلیارد تومان در بازار فرابورس بود . در بازار اصلی ۴۹ میلیارد تومان بلوک و  در  فرابورس  ۴۶۶  میلیارد تومان اوراق و صندوق بود .


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین ارزش معاملات  فباهنر ۵۸ ، کویر ۵۱ ، چکاپا ۴۷ ، ونیرو ۳۸ ، وبملت ۲۹ ، خودرو ۲۸ ، ذوب ۲۳ ، کسرا ۲۲ ، شیران ۲۱ ، خساپا ۱۸ ، اسیا ۱۸ ، وپاسار ۱۷ ، خگستر ۱۶ ، فاراک ۱۵ ، فولاد ۱۴ ، بجهرم ۱۴ میلیارد  تومان بود .
ــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص  وبملت ، پارس ، خودرو ، فارس ، شیران ، نوری ، وامید ، حکشتی ، سفار ، ومعادن ، وصندوق ، تاپیکو .......... و تاثیر منفی را  وپارس ، شتران ، جم ، شپنا ، فولاد ، های وب ، همراه ، ستران ، کگل ، دالبر داشتند .
ــــــــــــــــــــــــــ

بازار امروز شرایط متعادل و نسبتا مثبت و کم رمقی داشت . گروه های  شیمیایی ، نیروگاهی ، ماشین الات و تا حدی حمل و نقل شریط مثبتی  داشتند  .

گروه های فلزی ، خودرو ، بانک بیشترین ارزش معاملات را داشتند .

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از تحرکات مثبت مهم بازار ، در گروه شیمیایی ، وپترو ، شکربن ، شسینا ، پدرخش صف خرید شدند .

در گروه نیروگاهی ، ونیرو ، بکهنوج ، بزاگرس ، بجهرم صف خرید تشکیل دادند .

در گروه ماشین الات ، لپارس ، لخزر صف خرید ، تکمبا ، تکشا ، لسرما هم مثبت بودند .

در گروه حمل و نقل ، حسینا مثبت ۱۰٪ باز و صف خرید شد . حتوکا ، حخزر ، توریل هم صف خرید شدند . حاسا ، حتاید ، حسیر هم مثبت بودند .


ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از تک سهم های مثبت مناسب بازار  ... کاما ، رتکو ، فاذر ، وبملت ، ختراک ، ختور ، ختوقا ، خمحرکه ، دتولید ، درهاور ، دشیمی ، ثرود ، سغرب ، کهمدا ، کگاز ، قثابت ، قشهد ، قمرو ، اسیا ، ودی ، مرقام ، وتوصا ، وملی ، پخش ، گکوثر ، دتوزیع ، لوتوس ، تنوین ، شپارس ، ساینا ، فایرا ، زقیام ، زگلدشت ... بودند .

 بازار پایه هم شرایط نسبتا متعادلی داشت .

 

printrating
  نظرات کاربران