گزارش بازار ۱۳ ابان ۹۸

گزارش بازار ۱۳ ابان ۹۸


 

شاخص بورس امروز  ۴۲۸۴ واحد منفی  شد و به عدد   ۳۰۴،۶۷۶ واحد رسید .

حجم معاملات بازار ۱۸۶۹ میلیارد تومان که ۱۳۲۰   میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و ۵۴۹  میلیارد تومان در بازار فرابورس بود . در بازار اصلی ۶ میلیارد تومان بلوک و  در  فرابورس  ۳۰۵  میلیارد تومان اوراق و صندوق بود .


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین ارزش معاملات  وبملت ۵۵ ، فباهنر ۴۷ ، چکاپا ۴۱ ، خودرو ۳۸ ، غنوش ۳۶ ، خساپا ۳۶ ، پارس ۳۲ ، ذوب ۳۱ ، وتجارت ۲۱ ، فاذر ۲۰ ،  درهاور ۲۰ ، ونوین ۱۸ ، دزهراوی ۱۸ ، والبر ۱۸ ، شیران ۱۶ میلیارد  تومان بود .
ــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص  وساخت ، والبر ، کویر ، برکت ، پاکشو ، خساپا .......... و تاثیر منفی را   وبملت ، شتران ، تاپیکو ، شبندر ، رمپنا ، ومعادن ، وپاسار ، فولاد ، شپنا ، وبصادر ، پارس ، وتجارت ، حکشتی ، وپارس ، شبریز ، همراه ، رانفور ، وغدیر ، کچاد ، مبین ، تیپیکو ، جم ، فارس ، فملی ، ونوین ، آپ ، وامید ، اخابر ، کگل    داشتند .
ــــــــــــــــــــــــــ

بازار امروز شرایط منفی داشت . خبر هایی که در بازار مخابره شد مبنی بر اینکه بانک ها برای تجدید ارزیابی محدودیت خواهند داشت و از سر فصل سرمایه گذاری نمیتوانند افزایش سرمایه  بدهند باعث فشار فروش سنگین بانکی ها شد که بازار را هم در حالت  عرضه قرار داد . کاهش نقدینگی در بازار هم از دلایل دیگر منفی خوردن سهام شده است .

در بازار امروز گروه برتری نداشتیم و صنایع بازار در منفی بودند . و فقط تک سهم ها از گروه های مختلف مثبت بازار را تشکیل دادند .

بیشترین ارزش معاملات را خودرو ، بانک ، پتروشیمی داشتند .


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از تک سهم های مثبت مناسب بازار  .... فاذر ، رتکو ، کاما ، فزرین ، ختراک ، ختور ، خمحرکه ، ختور ، برکت ، دتولید ، داوه ، دشیمی ، والبر ، درهاور ، وساخت ، ثرود ، کحافظ ، کساوه ، آسیا ، کوثر ، ولبهمن ، ولیز ، فباهنر ، بکاب ، حاسا ، حتوکا ، وملی ، پخش ، چکاپا ، کویر ، زکشت ، زگلدشت ، قاسم ، لپارس ، لخزر ، لابسا و ... بودند .

 بازار پایه هم شرایط نسبتا منفی داشت .

 

printrating
  نظرات کاربران