گزارش بازار ۱ ابان ۹۸

گزارش بازار ۱ ابان ۹۸


 

شاخص بورس امروز   ۲۵۰۷ واحد منفی  شد و به عدد    ۳۰۵،۸۰۷ واحد رسید .

حجم معاملات بازار  ۴۲۲۱  میلیارد تومان که ۳۵۵۹  میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و ۶۶۲  میلیارد تومان در بازار فرابورس بود . در بازار بورس ۲۴۷۳ میلیارد تومان بلوک فملی بود  و در  فرابورس ۳۳۰ میلیارد تومان اوراق و صندوق بود .


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین ارزش معاملات  دتوزیع ۶۳ ، نوری ۵۲ ، خپارس ۲۶ ، وبملت ۲۶ ، فولاد ۲۴ ، فاذر ۲۲ ، کسرا ۲۱ ، ذوب ۲۱ ، خودرو ۲۱ ، شبندر ۲۰ ، پارس ۱۹ ، چکاپا ۱۹ ، اسیا ۱۸ ، وتجارت ۱۸ ، داوه ۱۶ ، شبصیر ۱۵ ، بجهرم ۱۵ ، خساپا ۱۴ میلیارد  تومان بود .
ــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص  پارس ، نوری ، شبندر ، فارس ، خودرو ، شبهرن ، پاکشو ، فایرا ، افق ، خپارس ، شفن ، تنوین   .......... و تاثیر منفی را  فولاد ، شتران ، شبریز ، شخارک ، شپنا ، حکشتی ، فملی ، کچاد ، وامید ، وغدیر ، رمپنا ، پارسان ، همراه ، وپارس ، تاپیکو ، برکت ، جم ، ومعادن ، شسپا ، ونوین ، رانفور ، خساپا ، کگل  داشتند . 
ــــــــــــــــــــــــــ

بازار امروز شرایط منفی داشت . گزارشات ۶ ماهه در بسیاری از سهم ها انتظارات  را فراهم نکرد . و تک سهم هایی که گزارش بسیار خوبی داشتند واکنش مثبت نشان دادند . برخی هم از سهم ها هم از روزهای قبل مثبت بودند که واکنش به گزارش را قبل از انتشار در خود دیده بودند .

گروه برتری در بازار نبود و مثبت های بازار بر روی تک سهم ها بود . اکثر گروه های بازار منفی بودند .

گروه های پتروشیمی ، خودرو ، دارویی بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
از تک سهم های مثبت مناسب بازار  ... فاذر ، فاراک ، وکار ، وملل ، خموتور ، شبصیر ، نوری ، مارون ، شیران ، پارس ، پاسا ، دامین ، دبالک ، دلر ، دفارا ، کاسپین ، غدیس ، غبهنوش ، غسالم ، غشان ، غفارس ، غمینو ، غنوش ، ساروم ، کسرا ، قشهد ، قشیر ، اسیا ، اتکام ، دانا ، کوثر ، ولملت ، ولشرق ، بکاب ، فباهنر ، بکام ، حتاید ، توریل ، وتوصا ، وسبحان ،‌ گکوثر ، شوینده ، شپاکسا ، شگل ، شسینا ، زکشت ، زپارس ، زقیام ، خودرو ، خدیزل ، خپارس ، تنوین ، امید ، افق ، شبهرن ، وتوصا ، اعتلا ، گکوثر ، .... بودند .

در بازار پایه هم شرایط نسبتا متعادلی داشت .

 

printrating
  نظرات کاربران