گزارش بازار ۲۲ مهر ۹۸

گزارش بازار ۲۲ مهر ۹۸


 

شاخص بورس امروز  ۶۳۱۹  واحد منفی  شد و به عدد    ۳۱۹،۸۷۱ واحد رسید .

حجم معاملات بازار ۲۲۳۹  میلیارد تومان که ۱۲۶۵  میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و ۹۷۴  میلیارد تومان در بازار فرابورس بود . در  فرابورس ۵۱۹ میلیارد تومان اوراق و صندوق بود .


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین ارزش معاملات  وبملت ۸۳ ، شپنا ۷۰ ، شبندر ۴۵ ، چکاپا ۴۰ ، ذوب ۳۱ ، شتران ۲۶ ، بجهرم ۲۵ ، وپاسار ۲۴ ، فزرین ۲۳ ، فملی ۲۲ ، رنیک ۲۰ ، ونوین ۱۹ ، فولاد ۱۸ ، خودرو ۱۸ ، وتجارت ۱۸ ، خساپا ۱۷ ، واحیا ۱۷ ،رمپنا ۱۷ ، خکرمان ۱۷ ، شسپا ۱۷ ، شبریز ۱۶ ، رتکو ۱۶ میلیارد  تومان بود .
ــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص شپنا ، شبریز ، فارس ، شبندر ، شیراز     .......... و تاثیر منفی را   رمپنا ، اخابر ، ومعادن ، کچاد ، فخاس ، شتران ، جم ، وپاسار ، وغدیر ، تاپیکو ، فولاد ، کگل ، حکشتی ، خودرو ، فخوز ،‌ شخارک ، وبملت ، وتجارت ، وصندوق ، شبریز ، شپدیس ، پارسان ، خساپا ، وبصادر ، دعبید ، وامید ، همراه ، شسپا ، ونوین ، تییکو ، رانفور ، نوری ، کاوه ، شبهرن ، شیران ، وبانک ، شاراک ، جم پیلن ، پترول ، مبین ، تاصیکو ،‌ پارس ، فایرا  داشتند . 
ــــــــــــــــــــــــــ

بازار امروز شرایط منفی سنگینی  داشت . تقاضا در بازار کاهش و عرضه ها افزایشی شده است . حجم معاملات هم کاهش پیدا کرده است . قیمتهای جهانی هم ضعیف شروع کردند و نفت منفی بود .

گروه پالایشی نسبتا بهتر از گروه های دیگر بود . و بقیه صنایع بازار منفی بودند . و تک سهم های کم تعداد از صنایع مختلف مثبت بودند .

گروه های پالایشی ، بانکی ، پتروشیمی بیشترین ارزش معاملات را داشتند .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از تحرکات مهم مثبت بازار ، در گروه پالایشی ، شپنا مثبت ۱۰٪ باز شد .  شبریز هم مثبت مناسبی داشت . شبندر مثبت کم رمق داشت .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از تک سهم های مثبت مناسب بازار  ... رتکو ، رنیک ، ختراک ، خموتور ، غپاک ، وساخت ، کتوکا ، البرز ، بسوئیچ ، حپترو ، افرا ، چکاپا ، چکارن ، شپاکسا ، کویر ، تلیسه ، زشگزا ، زگلدشت ، نطرین ، دتوزیع   .... بودند .

در بازار پایه هم شرایط منفی داشت .

 

printrating
  نظرات کاربران