گزارش بازار ۲۲ مرداد ۹۸

گزارش بازار ۲۲ مرداد ۹۸


 

شاخص بورس امروز ۱۲۲۱ واحد مثبت شد و به عدد   ۲۵۷،۰۹۷  واحد رسید .

حجم معاملات بازار ۲۲۵۲  میلیارد تومان که ۱۰۹۸  میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و ۱۱۵۴  میلیارد تومان در بازار فرابورس بود .  در بازار بورس ۱۲۷  میلیارد تومان بلوک ، در  فرابورس  ۳۲۰ میلیارد تومان   اوراق مشارکت ، صندوق ها   معامله شد .


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین ارزش معاملات  چکاپا ۴۶ ، فبیرا ۴۴ ، لکما ۳۹ ، وتجارت ۲۹ ، حکشتی ۲۸ ، سباقر ۲۷ ، ذوب ۲۶ ، کرمان ۲۳ ، تپکو ۲۲ ، وسدید ۲۲ ، رکیش ۱۹ ، فاراک ۱۹ ، سمگا ۱۹ ، شپلی ۱۹ ، نوری ۱۸ ، حفاری ۱۵ ، وهور ۱۵ میلیارد  تومان بود .
ــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص را  همراه ، اخابر ، فولاد ، رانفور ، حکشتی ، پارس ، کگل ، وتجارت ، وبصادر ، شبندر ، تاپیکو ، شبهرن ، وساخت .......... و تاثیر منفی را  فارس ، کچاد ، رمپنا ، شتران ، شیران ، وامید ، وپاسار ، شبریز ، شپدیس ، بفجر ، فملی ، جم ، خودرو ، فخوز     داشتند . 
ــــــــــــــــــــــــــ

بازار امروز شرایط مثبتی داشت . گروه های نیروگاهی ، مخابرات ، ساختمانی ، حمل و نقل ، کانی غیر فلزی و کاشی ، برقی ، انفورماتیک ، روغن موتور ، ماشین الات ، شیمیایی ، قطعات و فولادی و تک سهم ها از گروه های مختلف مثبت بودند .

گروه های منفی سیمان ، دام پروری ، ذغال سنگ منفی بودند .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از تحرکات مثبت بازار ، در گروه نیروگاهی ، بزاگرس مثبت ۱۰٪ باز شد . بکهنوج ، ونیرو صف خرید ، وهور هم صف خرید عرضه شد .

در گروه مخابرات ، اخابر ، همراه صف خرید شدند .

در گروه ساختمانی ، وساخت مثبت ۲۴٪ باز شد . دیگر نماد های گروه هم مثبت مناسبی بودند .

در گروه حمل و نقل ، حکشتی ، حاسا ، حپترو ، حتوکا ، حخزر ، حسینا صف خرید شدند .

در گروه کانی غیر فلزی ، کپارس ، کاذر ، کسرا ، کگاز صف خرید ، کماسه ، کفرا ، کسعدی ، کحافظ ، کترام مثبت معامله شدند .

در گروه روانکار ، شبهرن ، شرانل ، شپاس صف خرید شدند .

در گروه قطعات ، اکثر نماد های گروه مثبت بودند .

در گروه انفورماتیک ، رکیش ، رتاپ ، رانفور ، تاپکیش ، اوان صف خرید شدند .

در گروه شیمیایی ، وپترو ، شلعاب ، شکربن صف خرید ، پدرخش ، شاملا هم مثبت معامله شدند .

در گروه ماشین الات ، تکنو ، تکمبا ، لسرما ، لبوتان صف خرید شدند .

در گروه فولادی ، ذوب صف خرید ، هرمز ، فولاد ، ارفع مثبت معامله شدند .

 

 


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از دیگر سهام مثبت مناسب ... فسرب ، فزرین ، حفاری ، رتکو ، فاراک ، ونفت ، وبصادر ، وتجارت ، شغدیر ، کرماشا ، پلاسک ، غپاک ، غگرجی ، غمارگ ، سبهان ، سخزر ، سکرد ، قثابت ، قمرو ، دانا ، اتکام ، ملت ، ولیز ، بالبر ، بکام ، بکاب ، بنیرو ، ونیکی ، سرچشمه ، اعتلا ، بورس ، چکاپا ،شپارس ، کنور ، فاما ، خدیزل ، زفکا    ... بودند .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در بازار پایه  ... تپکو ، فبیرا ، وارین ، سفاسی ، زنجان ، ولتجار ، وجامی ، وثوق ، سخواف ، سجام ، خفولا ، شزنگ ، غپونه ، وایرا ، ثزاگرس ، دقاضی ، وافری  و ... مثبت مناسب   بودند .

 

printrating
  نظرات کاربران