گزارش بازار ۲۰ مرداد ۹۸

گزارش بازار ۲۰ مرداد ۹۸


 

شاخص بورس امروز ۵۶۹ واحد مثبت شد و به عدد   ۲۵۵،۸۷۶  واحد رسید .

حجم معاملات بازار ۱۸۳۷  میلیارد تومان که ۹۱۶  میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و ۹۲۱  میلیارد تومان در بازار فرابورس بود .  در بازار بورس ۵  میلیارد تومان بلوک ، در  فرابورس  ۱۹۸ میلیارد تومان   اوراق مشارکت ، صندوق ها   معامله شد .


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین ارزش معاملات  تپکو ۶۶ ، شپلی ۳۷ ، وسدید ۳۰ ، دی ۲۷ ، های وب ۲۰ ، وخارزم ۲۰ ، کیسون ۲۰ ، ذوب ۱۷ ،‌ واتی ۱۷ ، نوری ۱۵ ، حکشتی ۱۵ ، سفاسی ۱۵ ، خساپا ۱۴ ، وتجارت ۱۳ ، وگستر ۱۳ ، ونیرو ۱۲ ، بترانس ۱۲ ، دانا ۱۲ میلیارد  تومان بود .
ــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص را  تاپیکو ، همراه ، شتران ، وامید ، پارسان ، شیران ، رانفور ، سپ ، فملی ، نوری ، شپدیس ، حکشتی  .......... و تاثیر منفی را  فارس ، کگل ، وپارس ، شبندر ، پارس ، کاوه ، کچاد ، بترانس ، شپنا ، دعبید ، وبصادر ،‌ خپارس ، برکت    داشتند . 
ــــــــــــــــــــــــــ

بازار امروز شرایط نسبتا متعادل و تا حدی ضعیفی داشت . گروه های نیروگاهی ، کانی غیر فلزی و کاشی ، حمل و نقل ،  بیمه ، قطعات ، شیمیایی و تعداد کمی از سهام پتروشیمی و تا حدی انفورماتیک و  تک سهم ها از گروه های مختلف مثبت بودند .

گروه های منفی سنگ اهن ، معدنی روی ، ذغال سنگ ،‌ دارویی ، ماشین الات  بودند .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از تحرکات مثبت بازار ، در گروه نیروگاهی ، بکهنوج ، بزاگرس ،‌ ونیرو ، وهور صف خرید شدند . البته معاملات بکهنوج باطل شد .

در گروه کانی غیر فلزی ، کگاز ، کاذر ، کفپارس ، کسرا صف خرید ، کسرام ، کساوه ، کرازی ، کخاک ، کتوکا مثبت معامله شدند .

در گروه حمل و نقل ، حتوکا مثبت ۱۰٪ باز شد . حسینا ، حپترو ، وتوکا ، حاسا صف خرید ، حپارسا ، توریل مثبت معامله شدند .

در گروه شیمیایی ، وپترو ، شکربن ، شلعاب صف خرید ، شسینا ، شدوص هم مثبت معامله شدند .

در گروه بیمه ، البرز ، اتکام ، بساما ، ما ، دانا صف خرید شدند .

در گروه انفورماتیک ، اپرداز ، رکیش ، مداران صف خرید ، مرقام ، مفاخر ، رانفور ، رتاپ مثبت معامله شدند .

در گروه قطعات ، ختراک ، خاذین ، خوساز ، خمحور ، خرینگ صف خرید شدند .

در گروه پتروشیمی ، شغدیر صف خرید ، تاپیکو ، شبصیر ، نوری ، شپدیس مثبت معامله شدند .

 


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از دیگر سهام مثبت مناسب ... رتکو ، کیمیا ، دی ، ددام ، غپاک ، غشهداب ، بهپاک ، غگرجی ، غمارگ ، ثفارس ، ثباغ ، ثاباد ، ثنوسا ، سبهان ، سخزر ، سهگمت ، قشکر ، قثابت ، ولبهمن ، بالبر ، بکام ، واتی ، سرچشمه ، اعتلا ، بورس ،‌چافست ، چکاپا ، لسرما ، قاسم ، نمرینو ، شگل  ... بودند .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در بازار پایه  ... کیسون ، تپکو‌، ولتجار ، قجام ، کفراور ، ثنام ، وارس ، سباقر ، لکما ، غشوکو ، شزنگ ، نتوس ، وپسا و ... مثبت مناسب   بودند .

 

printrating
  نظرات کاربران