گزارش بازار ۱۶ مرداد ۹۸

گزارش بازار ۱۶ مرداد ۹۸


 

شاخص بورس امروز ۳۴۸ واحد منفی شد و به عدد   ۲۵۵،۱۶۳  واحد رسید .

حجم معاملات بازار ۱۹۹۱  میلیارد تومان که ۹۷۴  میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و ۱۰۱۷  میلیارد تومان در بازار فرابورس بود .  در بازار بورس ۳ میلیارد تومان بلوک ، در  فرابورس  ۲۷۴ میلیارد تومان   اوراق مشارکت ، صندوق ها   معامله شد .


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین ارزش معاملات  کرمان ۵۶ ، لکما ۵۰ ، خپارس ۴۲ ، پترول ۳۸ ، های وب ۳۰ ، فسرب ۲۹ ، شپلی ۲۵ ، بترانس ۲۴ ، وجامی ۲۴ ، حریل ۲۰ ، نوری ۱۹ ، رمپنا ۱۸ ، ذوب ۱۷ ، وحافظ ۱۷ ، وپاسار ۱۶ ، ولساپا ۱۶ ، درهاور ۱۵ ، خکرمان ۱۵ ، وتجارت ۱۵ ، توریل ۱۴ میلیارد  تومان بود .
ــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص را  رمپنا ، اخابر ، وپارس ، پترول ، شیران ، فملی ، فخوز ، های وب ، فولاژ ، خپارس ، حکشتی ، سپ بترانس ، مبین .......... و تاثیر منفی را  شپنا ، فارس ، تاپیکو ، شبریز ، شبندر ، وغدیر ، کگل ، شپدیس ، وپاسار ، پارسان ، دعبید ، تیپیکو  داشتند . 
ــــــــــــــــــــــــــ

بازار امروز شرایط منفی داشت . گروه های کانی غیر فلزی و کاشی ، تجهیزات ، قطعات ، ساختمانی ، حمل و نقل ، شیمیایی ،‌ ماشین الات مثبت بودند . همچنین تک سهم ها از گروه های مختلف مثبت بازار را تشکیل دادند .

ضعف قیمتهای جهانی همچنان بازار را تحت تاثیر منفی قرار داده است .

گروه های منفی بازار ، پالایشی ، معدنی روی ، بانکی ، دارویی ، قندی بودند .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از تحرکات مثبت بازار ، در گروه کانی غیر فلزی و کاشی ، کپارس ، کترام ، کحافظ ، کخاک ، کساوه ، کگاز ، کهمدا ، کفپارس صف خرید شدند .

در گروه ساختمانی ، ثاباد ، ثنوسا ، وساخت ، کرمان صف خرید شدند . ثپردیس ، ثتران ، ثشاهد ، ثغرب ، ثمسکن مثبت بودند .

در گروه قطعاتی ، خوساز ، ختور ، خکمک ، خزر صف خرید ، خچرخش ، خشرق ، ختراک مثبت معامله شدند .

در گروه تجهیزات ، رتکو صف خرید ، رمپنا ، فاذر ، چدن مثبت معامله شد .

در گروه خودرویی ، خپارس ، خدیزل مثبت بودند .

در گروه حمل و نقل ، حریل ، حسیر ، حتوکا ، حسینا صف خرید ، وتوکا ، حکشتی هم مثبت بودند .

در گروه شیمیایی ، وپترو ، شاملا ، شلعاب صف خرید ، شکربن ، شتوکا هم مثبت معامله شدند .

در گروه ماشین الات ، لسرما ، تکمبا ، لپارس صف خرید ، مادیرا ، تایرا هم مثبت معامله شدند .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از دیگر سهام مثبت مناسب ... فسرب ، شاوان ، وپست ، پترول ، شغدیر ، شیران ، پسهند ، دپارس ، غاذر ، غشان ، غپاذر ، بالبر ، بترانس ، بنیرو ، بکهنوج ، وهور ، های وب ، وملی ، وبیمه ، اعتلا ، چکاوه ، پخش ، چافست ، قاسم ، نمرینو ،  شوینده ، شپارس ، فلوله ، فولای ، فولاژ ، زماهان ، زکشت  .... بودند .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در بازار پایه  ... ثنور . وسدید ، سمایه ، وسرمد ،شزنگ ، لخانه ، کازرو ، بنو ، سلار ، وپسا ، دقاضی ، حاریا ، ساذری ، فن اوا ، وافری و  ... مثبت مناسب   بودند .

 

printrating
  نظرات کاربران