گزارش بازار ۱۴ مرداد ۹۸

گزارش بازار ۱۴ مرداد ۹۸


 

شاخص بورس امروز ۱۱۶۸ واحد مثبت شد و به عدد   ۲۵۶،۶۹۸  واحد رسید .

حجم معاملات بازار ۲۰۰۴  میلیارد تومان که ۱۰۶۹  میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و ۹۳۵  میلیارد تومان در بازار فرابورس بود .  در بازار بورس ۱۱۳ میلیارد تومان بلوک ، در  فرابورس  ۲۷۲ میلیارد تومان   اوراق مشارکت ، صندوق ها   معامله شد .


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین ارزش معاملات  کرمان ۳۴ ، نوری ۳۲ ، وثوق ۳۰ ، های وب ۲۲ ، تیپیکو ۲۲ ، فملی ۲۲ ، شلرد ۲۰ ، سیمرغ ۲۰ ، مادیرا ۱۸ ، خکاوه ۱۷ ، سمگا ۱۶ ، ذوب ۱۶ ، بترانس ۱۶ ، شپلی ۱۵ ، دی ۱۵ ، شپلی ۱۵ ، دی ۱۵ ، خساپا ۱۵ میلیارد  تومان بود .
ــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص را  اخابر ، حکشتی ، وپارس ، شبندر ، تیپیکو ، همراه ، وخاور ، پارسان ، رانفور ، شبریز ، خپارس .......... و تاثیر منفی را  فملی ، وغدیر ، وامید ، نوری ، پارس ، فولاد ، ونیکی ، شیران ، فارس    داشتند . 
ــــــــــــــــــــــــــ

بازار امروز شرایط مثبت روی گروه های مخابرات ، دارویی ، بانکی ، لاستیک ، ساختمانی ، حمل و نقل ، غذایی ، خودرو ، شوینده ، انفورماتیک ... و تا حدی قندی ، بیمه داشت . امروز هم سمت مثبت بازار سهام کوچکتر بود .

گروه های پتروشیمی ، فولادی ، سنگ اهنی ، مس هم امروز پر عرضه و تا حدی منفی بودند .

 


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از تحرکات مثبت بازار ، در گروه دارویی ، امروز هم سهام گروه صف خرید و مثبت مناسب بودند  .

در گروه مخابرات ، اخابر با بحث های تجدید ارزیابی صف خرید مناسبی تشکیل داد .

در گروه بانکی ، وپارس ، وسینا ، وملل صف خرید شدند . وخاور ، وکار هم مثبت معامله شدند .

در گروه لاستیک ، پکرمان ، پسهند ، پاسا صف خرید ، پلاسک هم مثبت معامله شد .

در گروه ساختمانی ، وساخت ، ثاباد صف خرید ، ثباغ ، ثشاهد ، ثرود ، ثنوسا ، ا س پ مثبت معامله شدند .

در گروه حمل و نقل ، توریل ، حپترو ، حاسا ، حتاید ، حخزر ، حسینا صف خرید ، حکشتی ، حپارسا ، حریل ، حسیر مثبت معامله شدند .

در گروه غذایی ، وبشهر ، غبشهر ، غبهنوش ، غپاک ، غشان ، غگلپا ، غگلستا صف خرید شدند .

در گروه انفورماتیک ، مفاخر مثبت ۹٪ باز شد . های وب ، تاپکیش صف خرید ، مرقام ، اپ ، افرا هم مثبت بودند .

در گروه خودرو ، خپارس ، خدیزل صف خرید ، وساپا ، خودرو ، خساپا هم مثبت معامله شدند .

در گروه بیمه ، اسیا ، ملت ، کوثر ، پارسیان صف خرید ، دانا ، ما ، البرز ، اتکام مثبت معامله شدند .

در گروه قندی ، قهکمت ، قصفها ، قزوین ، قثابت صف خرید شدند .

در گروه ماشین الات ، تایرا ، تکمبا ، مادیرا صف خرید ، وتوشه ، لخزر ، لبوتان هم مثبت معامله شدند .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از دیگر سهام مثبت مناسب ... وپترو ، شکلر ،  فسرب ، فاذر ، خلنت ، خمحرکه ، خوساز ، سکرد ، کپارس ، کترام ، کساوه . کسرا ، کماسه ، کهمدا ، شوینده ، شگل ، شپاکسا ، فایرا ، فلوله ، فولای ، فولاژ ، تلیسه ، زپارس ، وهور ، بزاگرس ، بنیرو ، بمپنا ، ولصنم ، چافست ، پخش ، چکاوه ، لوتوس ، نمرینو ،  تنوین  .... بودند .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در بازار پایه  ... خکاوه ، شلرد ، کیسون ، ثنور ، فسا ، سفاسی ، سجام ، فلات ، سباقر ، تشتاد ، وکادو ، تابا ، ثنام ، حرهشا ، بنو ، وپسا ، شسم ، ثتوسا ، لکما ، داراب ، دقاضی ، سلار ، وثنو ، وبرق   ... مثبت  بودند .

 

printrating
  نظرات کاربران