گزارش بازار ۱۳ مرداد ۹۸

گزارش بازار ۱۳ مرداد ۹۸


 

شاخص بورس امروز ۱۰۷۶ واحد مثبت شد و به عدد   ۲۵۵،۵۳۰ واحد رسید .

حجم معاملات بازار ۱۸۹۶  میلیارد تومان که ۹۸۴  میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و ۹۱۲  میلیارد تومان در بازار فرابورس بود .  در بازار بورس ۱۴ میلیارد تومان بلوک ، در  فرابورس  ۳۱۰ میلیارد تومان   اوراق مشارکت ، صندوق ها   معامله شد .


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین ارزش معاملات  سیمرغ ۴۸ ، نوری ۴۱ ، تیپیکو ۲۸ ، های وب ۲۷ ، فبیرا ۲۷ ،‌ کماسه ۲۶ ، شپلی ۲۵ ، سمگا ۲۳ ،‌ خساپا ۲۱ ، بترانس ۱۷ ، وبیمه ۱۷ ، سفاسی ۱۶ ، خودرو ۱۶ ، مادیرا ۱۶ ،‌ ذوب ۱۵ میلیارد  تومان بود .
ــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص را  اخابر ، رمپنا ، تاپیکو ، خودرو ، جم ، شپدیس ، افق ، حکشتی ، تیپیکو ، وپارس ، خساپا ، وخاور ، ونیکی ، بترانس ، غبشهر ، آپ .......... و تاثیر منفی را  شبندر ، فملی ، همراه ، کگل ، شبریز ، کچاد ، فولاد ، نوری ، شفن ، شیراز ، پترول ، فخوز ، شپنا   داشتند . 
ــــــــــــــــــــــــــ

بازار امروز هم شرایط نسبتا منفی و پر عرضه در سهام بزرگ و مرتبط با قیمت جهانی و جو مثبت مناسب در سهام کوچکتر داشت .

گروه های دارویی ، خودرویی ، قطعات ، قندی ، برقی ، لاستیک ، بیمه ،  کانی غیر فلزی و کاشی  ، دام پروری ،  لیزینگ ،‌غذایی مثبت مناسب و گروه های حمل و نقل ، بانکی هم تا حد معقولی مثبت بودند .

گروه های منفی بازار هم پالایشی ، سیمانی ، ذغال سنگ ، مس ، و تا حدی پتروشیمی بودند .

 


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از تحرکات مثبت بازار ، در گروه دارویی ، خبر هایی مبنی بر ازاد سازی دلار ۴۲۰۰ باعث صف خرید سهام گروه شد .

در گروه خودرو ، شاهد اقبال مناسب به سهام گروه بودیم . خپارس ، خودرو ، خساپا ، خزامیا ، ورنا صف خرید شدند .

در گروه قطعات هم اکثر نماد ها صف خرید تشکیل دادند .

در گروه قندی ، هم اقبال مناسب بود سهام گروه صف خرید و مثبت بودند .

در گروه لاستیک ، پکویر ، پکرمان ، پلاسک صف خرید ، پسهند ، پاسا هم مثبت معامله شدند .

در گروه بیمه ، دانا ، اسیا صف خرید ، میهن ، ملت ، ما ، البرز ، بساما مثبت معامله شدند .

در گروه کانی غیر فلزی و کاشی ، کپارس ، کرازی ، کساوه ، کسعدی ، کفرا صف خرید ، کماسه ، کگاز ، کسرام ، کترام ، کاذر مثبت معامله شدند .

در گروه لیزینگ ، ولشرق ، ولساپا ، ولغدر ، ولملت ، ولیز مثبت معامله شدند .

در گروه غذایی ، غدیس مثبت ۱۰٪ باز شد . غبشهر ، غمارگ ، غشان ، غمینو ، غبهنوش صف خرید ، غالبر ، غاذر ، غگلستا ، وبشهر مثبت معامله شدند .

در گروه حمل و نقل ، توریل ، حاسا ، حتوکا ، حخزر صف خرید ، وتوکا ، حکشتی هم مثبت شدند .

در گروه بانکی ، وپارس ، وخاور ، وسینا ، وملل صف خرید شدند .

در گروه دام پروری ، هم سهام گروه مثبت معامله شد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از دیگر سهام مثبت مناسب ... فسرب ، وپترو ، شکلر ، شاملا ، رمپنا ، سمگا ، ثاباد ، ثباغ ، افرا ، آپ ، ونیکی ، وبیمه ، چافست ، اخابر ، چکارن ، مادیرا ، لخزر ، لابسا ، وتوشه ، افق ، نمرینو ،   .... بودند .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در بازار پایه  ... فبیرا ، خکاوه ، خاور ، سفاسی ، وارین ، قجام ، سجام ، لکما ، ثنام ، تشتاد ، ثعتما ، خفناور ، حاریا ، تابا ، وایرا ، لازما ، وثنو ، فن اوا ، سباقر ، وثوق ، وثخوز ، نتوس ، سلار و  ... مثبت  بودند .

 

printrating
  نظرات کاربران