گزارش بازار ۱۲ مرداد ۹۸

گزارش بازار ۱۲ مرداد ۹۸


 

شاخص بورس امروز ۸  واحد مثبت شد و به عدد   ۲۵۴،۴۵۳ واحد رسید .

حجم معاملات بازار ۱۷۵۷  میلیارد تومان که ۸۵۰  میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و ۹۰۷  میلیارد تومان در بازار فرابورس بود .  در بازار بورس ۱۰ میلیارد تومان بلوک ، در  فرابورس  ۴۷۸ میلیارد تومان   اوراق مشارکت ، صندوق ها   معامله شد .


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین ارزش معاملات  های وب ۷۸ ، انرژی ۴۹ ، نوری ۳۷ ، سیمرغ ۲۳ ، پترول ۲۲ ، فبیرا ۲۰ ، فملی ۱۴ ، دانا ۱۳ ، تاپیکو ۱۳ ، دی ۱۲ ، فولاد ۱۲ ،‌ فاراک ۱۲ ، زاگرس ۱۰ ، غبشهر ۹ میلیارد  تومان بود .
ــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص را  رمپنا ، تاپیکو ، های وب ، دعبید ، نوری ، پترول ، افق ، خودرو ، تیپیکو ، شبندر   .......... و تاثیر منفی را  فملی ، کگل ، پارس ، فولاد ،  کچاد ، فارس ، مبین ، فخوز ، ونیکی ، شفن  داشتند . 
ــــــــــــــــــــــــــ

بازار امروز شرایط  منفی و پر عرضه در سهام بزرگ داشت . و مثبت های بازار به سمت سهام کوچک تر بود .

دلیل اصلی منفی و افزایش عرضه در سهام بزرگ شروع دوباره جنگ تجاری امریکا با چین بود . تعرفه گذاری ۱۰٪ کالاهای چینی توسط امریکا باعث کاهش قیمت نفت . مس . روی . فولاد و سنگ اهن شد .

گروه های حمل و نقل ، تجهیزات ، دارویی ، قندی ، ماشین الات ، برقی  ، نساجی و غذایی و تا حدی خودرویی  مثبت بودند .

گروه های منفی بازار هم فولاد ، مس ، سنگ اهنی ، معدنی روی ، ساختمانی ، سیمانی و تعدادی از سهام پتروشیمی و پالایشی بودند .


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از تحرکات مثبت بازار ، در گروه حمل و نقل ، توریل ، وتوکا ، حاسا ، حپترو ، حتوکا ، حخزر صف خرید ، حپارسا ، حتاید ، حریل ، حکشتی هم مثبت بودند .

در گروه تجهیزات ، رمپنا ، فاذر ، فاراک ، چدن صف خرید شدند .

در گروه قندی ، قشکر ، قمرو ، قلرست ، قشهد ، قثابت صف خرید شدند .

در گروه دارویی ، برکت ، دارو ، دامین ، دتماد ، دپارس ، درهاور ، دسبحا ، دسینا ، دلر ، والبر صف خرید شدند .

در گروه ماشین الات ، مادیرا ، وتوشه ، لخزر ، لابسا ، تکمبا صف خرید تشکیل دادند .

در گروه برقی ، بترانس ، بموتو صف خرید شدند .

در گروه غذایی ، غبشهر ، بهپاک ، غالبر ، غمارگ ، غمینو ، غپاذر صف خرید شدند .

در گروه شیمیایی ، وپترو مثبت ۷٪ باز شد . شدوص ، شتوکا صف خرید ، شاملا ، شکربن ، شکلر هم مثبت معامله شدند .

در گروه نساجی ، نطرین مثبت ۷٪ باز شد . نمرینو هم صف خرید شد .

در گروه پتروشیمی ، پترول ، تاپیکو ، شپدیس ، نوری مثبت معامله شدند .

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از دیگر سهام مثبت مناسب ... فسرب ، وخاور ، خاذین ، ختراک ، خلنت ، خکار ، خمهر ، پتایر ، ثتران ، سهگمت ، کگاز ، کماسه ، کفپارس ، کاذر ، دانا ، کوثر ، میهن ، کوثر ، ولشرق ، وایران ، بمپنا ، دماوند ، مداران ، وگستر ، وسبحان ، اعتلا ، بورس ، چکارن ، فرابورس ، نطرین ، افق ، کگهر ، زقیام ، زمگسا ،  .... بودند .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در بازار پایه  ... انرژی ، فبیرا ، فسلیر ، زنجان ، قجام ، خفناور ، خفولا ، بمیلا ، سباقر ، وایرا ، سفاسی ، غشوکو ، شسم ، نتوس ، سلار ، وسرمد ، وجامی ... مثبت  بودند .

 

printrating
  نظرات کاربران