گزارش بازار ۹ مرداد ۹۸

گزارش بازار ۹ مرداد ۹۸


 

شاخص بورس امروز ۱۵۴۷  واحد مثبت شد و به عدد   ۲۵۴،۴۴۵ واحد رسید .

حجم معاملات بازار ۱۶۲۸  میلیارد تومان که ۹۱۱  میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و ۷۱۷  میلیارد تومان در بازار فرابورس بود .  در بازار بورس ۴۱ میلیارد تومان بلوک ، در  فرابورس  ۲۰۶ میلیارد تومان   اوراق مشارکت ، صندوق ها   معامله شد .


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین ارزش معاملات  نوری ۴۳ ، فبیرا ۳۹ ، سیمرغ ۳۴ ، کرمان ۳۱ ، حتاید ۳۰ ، شپلی ۲۴ ، وپاسار ۲۳ ، شتران ۲۰ ، انرژی ۱۹ ، ذوب ۱۸ ، دی ۱۸ ، دانا ۱۷ ، وتجارت ۱۶ ، لکما ۱۶ ، کمنگنز ۱۳ ، شبندر ۱۲ ، غبشهر ۱۲ ، فولاد ۱۱ ، شبریز ۱۱ میلیارد  تومان بود .
ــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص را  فارس ، شبندر ، شتران ، شبریز ، نوری ، شپنا ، وامید ، کچاد ، دعبید ، وغدیر ، پارسان ، اخابر ، پترول  .......... و تاثیر منفی را  فولاد ، وپارس ، ونیکی ، افق ، حکشتی ، فایرا ، کگل  داشتند . 
ــــــــــــــــــــــــــ

بازار امروز شرایط  مثبتی داشت . گروه های پالایشی ، سیمانی ، غذایی ، برقی ، نیروگاهی ، ذغال سنگ ، کاغذی و تک سهم هایی از پتروشیمی و تک سهم هایی از گروه های مختلف مثبت بازار را تشکیل دادند .


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از تحرکات مثبت بازار ، در گروه پالایشی ، با افزایش قیمت نفت اقبال به سهام گروه مناسب بود . شاوان صف خرید ، شبریز ، شراز ، شتران ، شپنا ، شبندر مثبت معامله شدند .

در گروه سیمانی ، سفارس ، ستران ، سهگمت صف خرید ، دیگر نماد های گروه هم مثبت بودند .

در گروه ذغال سنگ ، کطبس ، کپرور ، کشرق صف خرید شدند .

در گروه کاغذی ، چکاوه ، چکارن صف خرید شدند .

در گروه غذایی ، غبشهر ، غالبر ، غمارگ ، غمینو صف خرید شدند . وبشهر ، غگرجی ، غشان ، غپینو ، بهپاک مثبت بودند .

در گروه نیروگاهی ، وهور ، دماوند ، بمپنا صف خرید ، بکهنوج هم مثبت معامله شد .

در گروه برقی ، بشهاب ، بموتو ، بنیرو ، بکام صف خرید شدند .

در گروه پتروشیمی ، پترول ، نوری صف خرید ، وصندوق ، وغدیر ، مارون ، فارس ، پارسان مثبت معامله شدند .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از دیگر سهام مثبت مناسب ... فراور ، چدن ، ختراک ، خمحرکه ، خمحور ، خرینگ ، خچرخش ، خاذین ، پتایر ، برکت ، درهاور ، دلر ، والبر ، دکپسول ، دسینا ، ثپردیس ، کاذر ، کحافظ ، کسعدی ، کفپارس ، کگاز ، کماسه ، قشکر ، دانا ، کوثر ، ودی ، ولشرق ، حپارسا ، حپترو ، حتاید ، وتوکا ، اپرداز ، رکیش ، وملی ، وتوصا ، پخش ، پدرخش ، چافست ، شدوص ، فرابورس ، تکشا ، لابسا ، مادیرا ،‌ قاسم ، فاما  .... بودند .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در بازار پایه  ... فبیرا ، شپلی ، لکما ، انرژی ، ولانا ، وثوق ، شمواد ، فسلیر ، کفراور ، شزنگ ، وبرق ، گکیش ، بنو ، گپارس ، وسرمد ، سباقر ، سخواف ، نتوس ، وجامی  ... مثبت  بودند .

 

printrating
  نظرات کاربران