گزارش بازار ۸ مرداد ۹۸

گزارش بازار ۸ مرداد ۹۸


 

شاخص بورس امروز ۴۰۹  واحد مثبت شد و به عدد   ۲۵۲،۸۹۸ واحد رسید .

حجم معاملات بازار ۱۱۹۱  میلیارد تومان که ۶۴۲  میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و ۵۴۹  میلیارد تومان در بازار فرابورس بود .  در بازار بورس ۸ میلیارد تومان بلوک ، در  فرابورس  ۱۴۹ میلیارد تومان   اوراق مشارکت ، صندوق ها   معامله شد .


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین ارزش معاملات  شپلی ۴۲ ، نوری ۲۶ ، وغدیر ۱۴ ، دی ۱۳ ، ذوب ۱۲ ، وپاسار ۱۲ ، انرژی ۱۱ ، جم پیلن ۱۱ ، شمواد ۱۱ ، سمگا ۱۰ ، تاصیکو ۱۰ ، وتجارت ۱۰ ، زشگزا ۹ ، واحیا ۹ ، غصینو ۸ ، خساپا ۸ ، فملی ۸ میلیارد  تومان بود .
ــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص را  وغدیر ، همراه ، دعبید ، شپدیس ، نوری ، رمپنا ، شبریز ، کاوه ، وصندوق ، سپ ، شبندر ، اپ ، وپارس .......... و تاثیر منفی را  فارس ، فولاد ، شپنا ، اخابر ، ونیکی ، کچاد ، فملی ، شتران ، وتجارت ، فولاژ ، افق داشتند . 
ــــــــــــــــــــــــــ

بازار امروز شرایط  نسبتا متعادلی داشت . گروه های سیمانی ، ساختمانی  ، ذغال سنگ ، نیروگاهی ، کاغذی ، کانی غیر فلزی ، و تا حدی غذایی مثبت بودند . و تک سهم های از گروه های مختلف مثبت دیگر بازار را تشکیل دادند .

امروز سمت مثبت بازار بیشتر سهام کوچک تر بود .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از تحرکات مثبت بازار ، در گروه سیمانی ، ستران ، سپاها ، سشرق ، سشمال ، سفارس ، سمازن ، سهگمت صف خرید شدند . دیگر نماد های گروه هم مثبت معامله شدند .

 در گروه ساختمانی ، وساخت مثبت ۱۷٪ باز شد . ثپردیس ، ثاباد ، ثرود هم صف خرید شدند . دیگر نماد های گروه هم مثبت بودند .

در گروه ذغال سنگ ، کپرور ، کطبس ، کشرق صف خرید شدند .

در گروه کاغذی ، چکاوه ، چکارن صف خرید ، چکاپا هم مثبت معامله شد .

در گروه نیروگاهی ، بکهنوج ، دماوند صف خرید ، وهور ، بزاگرس مثبت معامله شدند .

در گروه کانی غیر فلزی ، کتوکا ، کسرام ، کحافظ ، کفپارس ، کگاز ، کماسه صف خرید تشکیل دادند .

در گروه غذایی ، غالبر ، غاذر ، غپینو ، غمارگ ، غمینو صف خرید ، غدیس ، غگرجی ، غبشهر ، غپاک ، وبشهر مثبت معامله شدند .

در گروه پالایشی ،‌ شاوان صف خرید ، شبریز ، شبندر مثبت معامله شدند .

در گروه پتروشیمی ، وغدیر ، وصندوق ، شپدیس ، نوری مثبت کم درصد معامله شدند .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از دیگر سهام مثبت مناسب ... فراور ، چدن ، ختراک ، ختور ، ختوقا ، خگستر ، خمحرکه ، خکمک ، دکپسول ، درهاور ، دسانکو ، کوثر ، بساما ، بموتو ، حپترو ، وتوکا ، آپ ، کگهر ، کاوه ،  سپ ، اپرداز ، افرا ، وملی ، واتی ، چافست ، بورس ، شتوکا ، فرابورس ، سیمرغ ، زپارس ، تلیسه ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در بازار پایه  ... انرژی ، غصینو ، وثوق ، خودکفا ، تشتاد ، واحیا ، ولانا ، حرهشا ، سجام ، لازما ، گکیش ، لخانه ، نیرو ، کفراور ، ثاصفا ،‌ ساروج ، سباقر ، فبیرا ، وبرق ، وسرمد ،‌ ثزاگرس ، فافزا ، وجامی ، سخواف ، واتوس ، حاریا ، غشوکو ... مثبت  بودند .

 

printrating
  نظرات کاربران