گزارش بازار ۶ مرداد ۹۸

گزارش بازار ۶ مرداد ۹۸


 

شاخص بورس امروز ۴۹  واحد مثبت شد و به عدد   ۲۵۲،۳۲۴ واحد رسید .

حجم معاملات بازار ۱۴۸۵  میلیارد تومان که ۷۷۸  میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و ۷۰۷  میلیارد تومان در بازار فرابورس بود .  در بازار بورس ۲۵ میلیارد تومان بلوک ، در  فرابورس  ۳۰۲ میلیارد تومان   اوراق مشارکت ، صندوق ها   معامله شد .


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین ارزش معاملات نوری ۶۶ ، شپلی ۴۲ ، وملل ۳۸ ، ذوب ۳۸ ، فبیرا ۲۲ ، دی ۲۱ ، وتجارت ۱۷ ، سیمرغ ۱۵ ، شمواد ۱۵ ، قثابت ۱۳ ، وپاسار ۱۲ ، شیراز ۱۱ ، تاصیکو ۱۰ ، وساپا ۱۰ ، زاگرس ۱۰ ، شاراک ۹ ،‌ خساپا ۹  میلیارد  تومان بود .
ــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص را  پارسان ، فولاد ، کچاد ، شتران ، شپدیس ، شیراز ، شیران ، شبندر ، فملی ، همراه ، افق    .......... و تاثیر منفی را  اخابر ، پارس ، کگل ، شاراک ، نوری ،‌ رمپنا ، شپنا ، وبانک ، فارس ، شفن ، جم پیلن     داشتند .  
ــــــــــــــــــــــــــ

بازار امروز شرایط  نسبتا منفی داشت . گروه های لاستیک ، حمل و نقل ، قطعات و تا حدی پالایشی و تک سهم ها از گروه های مختلف مثبت بودند .

گروه های تجهیزات ، ساختمان ، قندی ، بیمه ، روغن موتور ، دام پروری ، سیمانی منفی بودند .

 


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از تحرکات مثبت بازار ، در گروه لاستیک ، پکرمان ، پتایر ، پسهند ، پلاسک صف خرید ، پاسا هم مثبت معامله شد .

در گروه حمل و نقل ، حتاید ، حخزر ، حپترو ، حسینا ، حتوکا صف خرید ، توریل هم مثبت بود .

در گروه قطعات ، اقبال به گروه مناسب بود و اکثر نماد ها مثبت بودند .

در گروه پالایشی ، شاوان ، شتران ، شراز ، شبندر مثبت بودند .

در گروه پتروشیمی ، پارسان ، شیراز ، وصندوق ، کرماشا ، شیران ، شپدیس مثبت بودند . نوری ، شاراک ، جم پیلن ، زاگرس ، شفن ، مارون ، فارس منفی بودند .


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
از دیگر سهام مثبت مناسب  بازار ... زنگان ، دی ، وپست ، وملل ، درهاور ، دزهراوی ، داسوه ، دامین ، دکوثر ، والبر ، غپاذر، غبهنوش ، غالبر ، ثشاهد ، آ س پ ، کحافظ ، کسعدی ، کماسه ، دانا ، ولصنم ، ولیز ، بزاگرس ، وسبحان ، وتوشه ، سرچشمه ، وصنا ، شپاس ، شگل ، شپاکسا ، فرابورس ، کپرور ، کطبس ، لپارس ، لسرما ، وتوشه ، قاسم ، نطرین ، زشگزا ، ذوب ،‌ تاصیکو ، فولای  ... بودند .


ـــــــــــــــــــ

در بازار پایه ...فبیرا ، وجامی ، وثنو ، وارس ، ثنظام ، واتوس ، کازرو ، سجام ، دقاضی ، حاریا ، غشوکو ، فافزا ، شرنگی ، غصینو و   ....    مثبت بودند .

 

printrating
  نظرات کاربران