گزارش بازار ۲ مرداد ۹۸

گزارش بازار ۲ مرداد ۹۸


 

شاخص بورس امروز ۱۵۸۶  واحد مثبت شد و به عدد   ۲۵۲،۸۶۴ واحد رسید .

حجم معاملات بازار ۲۳۳۰  میلیارد تومان که ۱۴۷۲  میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و ۸۵۸  میلیارد تومان در بازار فرابورس بود .  در بازار بورس ۷۹۶ میلیارد تومان بلوک ، در  فرابورس  ۲۸۶ میلیارد تومان   اوراق مشارکت ، صندوق ها   معامله شد .


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین ارزش معاملات  کرمان ۱۰۶ ، وملل ۴۳ ، شپلی ۳۴ ، دی ۳۱ ، فبیرا ۲۶ ، زاگرس ۱۸ ، فملی ۱۷ ، سیمرغ ۱۶ ، ذوب ۱۵ ، جم پیلن ۱۵ ، شپنا ۱۴ ، فولاد ۱۴ ، وهور ۱۲ ، حریل ۱۱ ، تشتاد ۱۰   میلیارد  تومان بود .
ــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص را  فارس ، شتران ، فملی ، تاپیکو ، شبندر ، شبریز ،‌ کچاد ، رمپنا ، خودرو ، شفن ، شپدیس ، پارسان ، فخوز ، فولاد ، شپنا ، خراسان ، سفارس ، مبین   .......... و تاثیر منفی راجم ، اخابر ، ونیکی ، همراه ، وپاسار ، افق ، خساپا ، وبانک ،‌رانفور ، وبصادر   داشتند .  
ــــــــــــــــــــــــــ

بازار امروز شرایط مثبتی داشت . گروه های برتر بازار ، حمل و نقل ، پالایشی ، بیمه ، ساختمانی ، قطعات ،  کاغذی بودند . در گروه پتروشیمی و خودرو هم تا حدی شرایط مثبت بود .


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از تحرکات مثبت بازار ، در گروه حمل و نقل ، حتاید ،  حتوکا ، حریل ،  حپترو ، حاسا صف خرید ، توریل ، حپارسا ، حسینا هم مثبت بودند .

در گروه پالایشی ، شاوان مثبت ۷٪ باز شد . شراز ، شبریز صف خرید ، شتران ، شبندر هم مثبت بودند .

در گروه بیمه ، کوثر مثبت ۱۰٪ باز شد ،  دانا ، البرز ، ما ، ملت ، اسیا صف خرید شدند .

در گروه قطعات ، خمهر ، ختوقا ، خنصیر ، خزر ، خپویش صف خرید شدند .

در گروه ساختمانی ، جو مثبت بود و اکثر سهام گروه مثبت بودند .

در گروه کاغذی ، چکارن صف خرید ، چکاپا ، چکاوه هم مثبت بودند .

در گروه پتروشیمی ، مبین ، فارس ، تاپیکو ، پترول ، بفجر ، شپدیس ، زاگرس ، خراسان ، شاراک ، شفن مثبت بودند .

در گروه  خودرو ، ورنا صف خرید ، خودرو ، خدیزل ، خبهمن ، خزامیا مثبت معامله شدند .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
از دیگر سهام مثبت مناسب  بازار ... وپترو ، کاما ، کیمیا ، پلاسک ، دزهراوی ، دکیمی ، درهاور ، دامین ، دالبر ، دفارا ، غالبر ، غبشهر ، غشان ، غپینو ، غدیس ، سشمال ، سفارس ، کاذر ، کترام ، کماسه ، کسعدی ، قنیشا ، فلوله ، فولای ، تلیسه ، زشگزا ، قاسم ، وصنا ، وگستر ، بنیرو ، ونیرو ... بودند .


ـــــــــــــــــــ

در بازار پایه ... فبیرا ، شپلی ، شمواد ، تشتاد ، وکادو ، سفاسی ، غصینو ، وایرا ، فن اوا ، وسرمد ، فسلیر ، غشوکو ، دشیری ، فافزا ، وجامی ....    مثبت بودند .

 

 

printrating
  نظرات کاربران