گزارش بازار ۱۹ تیر ۹۸

گزارش بازار ۱۹ تیر ۹۸


 

شاخص بورس امروز ۹۰۵  واحد مثبت شد و به عدد   ۲۴۹،۶۲۱ واحد رسید .

حجم معاملات بازار ۲۰۵۵  میلیارد تومان که ۹۸۸  میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و ۱۰۶۷  میلیارد تومان در بازار فرابورس بود . در بازار بورس ۷ میلیارد تومان ارواق  در بازار  فرابورس اکثر حجم معاملات اوراق مشارکت ، صندوق ها   معامله شد .


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین ارزش معاملات  شپلی ۹۶ ، شمواد ۳۶ ، وامید ۲۹ ، خساپا ۲۸ ، شسپا ۲۶ ، چکاپا ۲۵ ، جم پیلن ۲۵ ، سمگا ۲۳ ، وتجارت ۲۱ ،‌ ذوب ۲۱ ، رمپنا ۱۸ ، ودی ۱۷ ، سبزوا ۱۷ ، زنجان ۱۷ میلیارد  تومان بود .
ــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص را وامید ، رمپنا ، شخارک ، کچاد ، وغدیر ، کگل ، خودرو ، ونیکی ، رانفور ، خساپا ، وپارس ، شیراز ، فولاژ ، پاکشو  .......... و تاثیر منفی را اخابر ، فارس ، ومعادن ، شیران ، همراه ، فخوز ، شبندر ، فولاد ، شپنا    داشتند .  
ــــــــــــــــــــــــــ

بازار امروز شرایط نستا مثبتی  داشت . گروه های  نیروگاهی ، خودرویی ، تجهیزات ، غذایی ، سیمانی ، بیمه ، دام پروری ،  سنگ اهنی ، بانکی ، انفورماتیک مثبت مناسبی بودند .

گروه های فولادی ، ماشین الات ، معدنی روی ، شوینده شرایط منفی داشتند .


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از گروه های مثبت بازار ، در گروه نیروگاهی ، ونیرو مثبت ۹٪ باز شد . وهور ، بزاگرس ، دماوند ، بکهنوج صف خرید شدند .

در گروه خودرویی ، خودرو ، خساپا صف خرید ، خپارس ، خدیزل ، ورنا ، وساپا مثبت معامله شدند .

در گروه غذایی ، بهپاک ، غبشهر ، غشان ، غشهداب ، غمارگ ، غالبر ، غبهنوش صف خرید شدند .

در گروه بیمه ، اسیا ، البرز ، کوثر صف خرید ، ما ، اتکام ، میهن ، ملت هم مثبت معامله شدند .

در گروه بانکی ، دی ، وپارس ، وپست ، وملل صف خرید شدند .

در گروه دام پروری ، زفکا ، تلیسه صف خرید ، زبینا ، زقیام هم مثبت معامله شدند .

در گروه تجهیزات ، فاذر ، فاراک ، رمپنا صف خرید تشکیل دادند .

در گروه سنگ اهنی ، صف خرید وامید عرضه شد . کچاد ، کگل ، کگهر ، کنور مثبت معامله شدند .

در گروه سیمانی ، سرود صف خرید ، سبهان ، سپاها ، سخوز ، سشرق ، سشمال ، سفارس ، ستران مثبت معامله شدند .

در گروه انفورماتیک ، رتاپ ،  پرداخت ، افرا صف خرید ، مفاخر ، مرقام ، سپ ، رکیش ، تاپکیش ، رانفور مثبت معامله شدند .


ــــــــــــــــــــــ

از دیگر سهام مثبت مناسب بازار  .... ختوقا ، خچرخش ، خگستر ، خلنت ، خمهر ، شیراز ، وغدیر ، دجابر ، داوه ، دبالک ، درهاور ، دکپسول ، سمگا ، کتوکا ، کحافظ ، کخاک ، کفپارس ، قپیرا ، ولبهمن ، ولملت ، شرانل ، شسپا ، میدکو ، فولاژ ، قاسم ، لوتوس ، ونیکی ، وگستر ، وتوصا ، اعتلا ، پخش ، پاکشو ، چکاپا و   .....    بودند .
ـــــــــــــــــــ

در بازار پایه ...  زنجان ، جهرم ، فسا ، خکاوه ، بمیلا ، وثوق ، غصینو ، فن اوا ، غشوکو ، حاریا ، وجامی ، ثنظام ، فسلیر ، وارس ، شستان ، فاهواز ، شفارا ، وتعاون ، ارمان ....    مثبت بودند .

 

printrating
  نظرات کاربران