گزارش بازار ۱۷ تیر ۹۸

گزارش بازار ۱۷ تیر ۹۸


 

شاخص بورس امروز ۲۸۰۵  واحد مثبت شد و به عدد   ۲۴۹،۲۵۲ واحد رسید .

حجم معاملات بازار ۲۲۵۳  میلیارد تومان که ۱۳۰۴  میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و ۹۴۹  میلیارد تومان در بازار فرابورس بود . در بازار بورس ۸۶ میلیارد تومان ارواق  در بازار  فرابورس ۳۵۷  میلیارد تومان اوراق مشارکت ، صندوق ها   معامله شد .


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین ارزش معاملات  شپلی ۴۹ ، شیران ۴۶ ، وامید ۴۴ ، تیپیکو ۳۴ ، خساپا ۳۳ ، دی ۲۸ ، وتجارت ۲۷  ، قجام ۲۲ ، فولاد ۲۱ ، وحافظ ۲۱ ، شکربن ۲۱ ، سمگا ۲۰ ، پردیس ۲۰ ، دانا ۲۰ ، فلوله ۱۹ میلیارد  تومان بود .
ــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص را فولاد ، فارس ، پارس ، وامید ، کگل ، کچاد ، وپاسار ، اخابر ، پارسان ، شیران ، خودرو ، تیپیکو ، اپ ، برکت ، تاصیکو ، شنفت ، پاکشو ، شخارک ، وتجارت      .......... و تاثیر منفی را جم ، فملی ، شفن ، شپنا ، رمپنا ، لابسا    داشتند .  
ــــــــــــــــــــــــــ

بازار امروز شرایط مثبت مناسبی داشت .  گروه های دارویی ، غذایی ، قطعات مثبت ترین ، و همچنین گروه های نیروگاهی ، لاستیک ، سرمایه گذاری ، روانکار ، کانی غیر فلزی ، حمل و نقل و ... هم مثبت بودند .

تک سهم ها از گروه های مختلف هم مثبت های دیگر بازار را تشکیل دادند .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از گروه های مثبت بازار ، در گروه دارویی ،  ددام مثبت ۱۰٪ صف خرید . دیگر سهام گروه هم صف خرید و یا مثبت بودند .

در گروه قندی هم سهام گروه صف خرید تشکیل دادند .

در گروه غذایی ، هم با اقبال مناسبی مواجه شد و سهام گروه صف خرید و یا مثبت بودند .

در گروه قطعات ، هم سهام گروه صف خرید و مثبت بودند .

در گروه نیروگاهی ، بمپنا ، وهور صف خرید ، بکهنوج ، بزاگرس هم مثبت معامله شدند .

در گروه لاستیک ، پکرمان ، پتایر صف خرید ، پلاسک ، پسهند مثبت معامله شدند .

در گروه حمل و نقل ، حپترو ، حتاید ، حتوکا ، حخزر ، وتوکا صف خرید شدند .

در گروه سرمایه گذاری ، وخارزم ، وگستر ، وصنا ، وتوصا ،‌وبیمه صف خرید شدند .

در گروه سنگ اهنی ، وامید صف خرید ، کگل ، کچاد هم مثبت معامله شدند .

 


ــــــــــــــــــــــ

از دیگر سهام مثبت مناسب بازار  .... کاما ، کیمیا ، رتکو ، وپاسار ، پارس ، شبصیر ، شیران ، ثاباد ، ثاخت ، ثنوسا ، وساخت ،‌ سرود ، کاذر ، کترام ، کرازی ، کساوه ، کسعدی ، کفپارس ، کماسه ، اسیا ، اتکام ، البرز ، پارسیان ، وایران ، ولملت ، بسوئچ ، بشهاب ، بنیرو ، آپ ، مرقام ، تاپکیش ، شپارس ،‌ چکارن ، چکاوه ، شدوص ، شگل ، کشرق ، شرانل ، لخزر ، لسرما ، مادیرا ، تکمبا ، تایرا ، قاسم ، خدیزل ، میدکو ، فاما ، سیمرغ     .....    بودند .
ـــــــــــــــــــ

در بازار پایه ،‌ تپکو ، شپلی ، خاور ، شمواد ، ورازی ، وسین ، بمیلا ، غپونه ، وثنو ، وکادو ، حرهشا ، غصینو ، فبیرا ، ثاصفا ، غشوکو ، سباقر ، وسرمد ، سفاسی ، شرنگی ،  شستان ، اینده ، دحاوی ، ثقزوی ، ارمان و ...   مثبت بودند .

 

printrating
  نظرات کاربران