گزارش بازار ۱۶ تیر ۹۸

گزارش بازار ۱۶ تیر ۹۸


 

شاخص بورس امروز ۱۰۰۱  واحد مثبت شد و به عدد   ۲۴۶،۴۴۷ واحد رسید .

حجم معاملات بازار ۱۹۲۵  میلیارد تومان که ۱۲۲۶  میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و ۶۹۹  میلیارد تومان در بازار فرابورس بود . در بازار بورس ۳۲۲ میلیارد تومان بلوک و ارواق  در بازار  فرابورس ۳۴۷  میلیارد تومان اوراق مشارکت ، صندوق ها   معامله شد .


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین ارزش معاملات خساپا ۳۲ ، سفارس ۲۷ ، دی ۲۳ ، شمواد ۲۰ ، سمگا ۱۸ ، وپست ۱۷ ، کرمان ۱۷ ، شیران ۱۷ ، جم پیلن ۱۵ ، شسپا ۱۴ ، وتجارت ۱۴ ، خصدرا ۱۳ ، خپارس ۱۲ ، پردیس ۱۲ ، ثمسکن ۱۱ ، فلوله ۱۰ ، شپنا ۱۰     میلیارد  تومان بود .
ــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص را شپنا ، شبندر ، شتران ، پارسان ، پارس ، فولادی ، ونیکی ، شاراک ، فملی ، شنفت ، تیپیکو ، فخاس ، وبانک ،‌وغدیر ، خودرو     .......... و تاثیر منفی را شخارک ، خساپا ، کچاد ، همراه ، حکشتی ، اخابر ، سفارس ، رمپنا    داشتند .  
ــــــــــــــــــــــــــ

بازار امروز شرایط نسبتا مثبتی داشت . گروه های قندی ، غذایی ، پالایشی ، قطعات ، برقی ، ساختمان ، روانکار ، کانی غیر فلزی ، دارویی ،‌لیزینگ مثبت بودند .


ــــــــــــــــــــــــ

از تحرکات مثبت بازار ، در گروه قندی ، قنیشا ، قلرست ، قشیر ، قشکر صف خرید ، قمرو ، قزوین هم مثبت بودند .

در گروه غذایی ، غالبر ، غپاذر ، غدیس ، غشان ، غشهداب ، غگلستا صف خرید ، وبشهر ، غمینو ، غپاک ، غپینو ، تبرک هم مثبت معامله شدند .

در گروه پالایشی ، با تعدیل مثبت شپنا و شتران جو گروه مثبت شد .

در گروه برقی ، بسوئیچ صف خرید ، بترانس ، بموتو ، بنیرو ، بکاب مثبت معامله شدند .

در گروه لیزینگ ، ولملت ، وایران ، ولشرق صف خرید ، ولغدر ، ولیز هم مثبت شدند .

در گروه دارویی ، دبالک بعد از مجمع افزایش سرمایه مثبت ۲۹٪ باز شد . دکوثر ، دابور ، دکپسول ، دفارا صف خرید شدند . دتولید ، دالبر ، داسوه ، دارو ، تیپیکو هم مثبت شدند .

 


ــــــــــــــــــــــ

از دیگر سهام مثبت مناسب بازار  .... کیمیا ، کبافق ، بالاس ، ختراک ، ختور ، ختوقا ، خزر ، خشرق ، خوساز ، خکمک ، شغدیر ، شاراک ، پتایر ، ا س پ ، ثاخت ، ثشاهد ، ثمسکن ، کاذر ، کتوکا ، کحافظ ، کفپارس ، کماسه ، پارسیان ، حزر ، حتوکا ، حپترو ، حپارسا ، افرا ، اوان ، تاپکیش ، ونیکی ، وتوشه ، وصنا ، پخش ، فلوله ، فاما ، تایرا ، مادیرا ، شنفت ، شپاس ، چکارن ، ساینا ، قاسم و .....    بودند .
ـــــــــــــــــــ

در بازار پایه ، فبیرا ، خاور ، ثنور ، تجار ، انرژی ، تشتاد ، سمایه ، گپارس ، غصینو ، واتوس ، لازما ، غشوکو ، ثزاگرس ، گکیش ، قجام ، شپلی ، وبرق ، وحافظ ، شستان ، وشمال و   ...   مثبت بودند .

 

printrating
  نظرات کاربران