گزارش بازار ۴ تیر ۹۸

گزارش بازار ۴ تیر ۹۸


 

شاخص بورس امروز ۲۵۳۰  واحد مثبت شد و به عدد   ۲۴۵،۰۹۸ واحد رسید .

حجم معاملات بازار ۱۹۹۴  میلیارد تومان که ۱۳۸۹  میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و ۶۰۵  میلیارد تومان در بازار فرابورس بود . در بازار بورس ۱۰۰ میلیارد تومان بلوک در بازار  فرابورس ۲۶۴  میلیارد تومان اوراق مشارکت ، صندوق ها   معامله شد .


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین ارزش معاملات فولاد ۶۹ ، خساپا ۶۴ ، جم پیلن ۵۹ ، خودرو ۴۳ ، فملی ۴۲ ، ذوب ۳۵ ، فارس ۲۷ ، دی ۲۶ ، سمگا ۲۰ ، شیران ۱۸ ، وتجارت ۱۸ ، سفارس ۱۷ ، افق ۱۷ ، کگل ۱۷ ، تاصیکو ۱۶ ، کنور ۱۴  میلیارد  تومان بود .
ــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص را فولاد ، فارس ، فملی ، کگل ، اخابر ، تاپیکو ، افق ، فخوز ، خودرو ، کاوه ، شتران ، شفن ، شاراک .......... و تاثیر منفی را جم پیلن ، پارس ، وتجارت ، حکشتی ، همراه ، شبریز ، پترول ، وبصادر ، رانفور ، اپ   داشتند .  
ــــــــــــــــــــــــــ

بازار امروز شرایط مثبت ،  بیشتر در سهام بزرگ و شاخص ساز داشت . ابتدای بازار تحت تاثیر تحریم دیروز امریکا شرایط منفی بود که به مرور بازار بهتر شد .

گروه های معدنی روی ، مس ، فولادی  ، سیمانی ، لیزینگ ، حمل و نقل ریلی ، ذغال سنگ ، و سهم هایی از گروه پتروشیمی ، سنگ اهنی و ... مثبت معامله شدند .

گروه های تجهیزات ، قطعات ، دارویی ، کاشی ، انفورماتیک ، کاغذی و ... منفی معامله شدند .ــــــــــــــــــــــــ

از تحرکات مثبت بازار ، در گروه معدنی روی ، با افزایش قیمت فلز روی جهانی ۲۵۲۳ دلار ، فاسمین ، کاما ، کروی صف خرید شدند . کیمیا . فزرین ، فراور ، زنگان هم مثبت معامله شدند .

در گروه مس ، با رشد فلز مس جهانی به ۶۰۱۴ دلار فملی مثبت کامل هم معامله شد .

در گروه فولادی ، فولاژ با صف خرید برای رشد ۵۰٪ متوقف شد . کاوه هم صف خرید شد . با گزارش مناسب خرداد ماه مبارکه هم سهم مثبت کامل معامله شد . ذوب ، فخوز هم مثبت بودند .

در گروه پتروشیمی ، فارس صف خیرد مناسبی شد . تاپیکو ، شفن ، پارسان ، زاگرس ، شاراک ، مبین ، و .. مثبت معامله شدند .

در گروه سنگ اهنی ، کنور صف خرید ، کگهر مثبت ۶٪ معامله شد . کگل ، کچاد هم مثبت شدند .

در گروه سیمانی ، سفارس ، سشمال ،  ستران صف خرید شد . ساراب ، ساروم ، سبهان ، سغرب هم مثبت معامله شدند .

در گروه حمل و نقل ریلی ، حاسا ، حپارسا ، حپترو ، حسیر صف خرید شدند .

در گروه لیزینگ ، ولغدر صف خرید ، ولملت ، ولساپا هم مثبت معامله شدند .

 

 

 

 


ــــــــــــــــــــــ

از دیگر سهام مثبت مناسب بازار  .......شاوان ، شتران ، بالاس ، ونفت ، دی ، وپست ، خمحور ، پسهند ، دامین ، دکپسول ، دکیمی ، غالبر ، غفارس ، گرجی ، غبهنوش ، ثباغ ، کپارس ، کحافظ ، کخاک ، کگاز ، کماسه ، قنیشا . بنیرو ، بکام ، لابسا ، تکنو ، تایرا ، تکمبا ، افق ، نطرین ، گکوثر ، خودرو ، وساپا ، سیمرغ ، زدشت ، زپارس ، فلوله ،‌میدکو  ....    بودند .
ـــــــــــــــــــ

در بازار پایه ...... وسدید . شجم ، ثتوسا ، حاریا ، وجامی ، لازما ، تابا ، وپسا ، شپلی ، وزمین ، وثنو ، بمیلا ، واحیا ، ثنظام ، ولراز ، وبرق ، لکما ، وایرا ، شرنگی ، وحافظ و   ...   مثبت بودند .

 

printrating
  نظرات کاربران