گزارش بازار ۲ تیر ۹۸

گزارش بازار ۲ تیر ۹۸


 

شاخص بورس امروز ۳۵۷۴  واحد مثبت شد و به عدد  ۲۳۷،۴۵۹ واحد رسید .

حجم معاملات بازار ۱۶۱۶  میلیارد تومان که ۹۶۵  میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و ۶۵۱  میلیارد تومان در بازار فرابورس بود . در بازار بورس ۱۲۵ میلیارد تومان بلوک در بازار  فرابورس ۶۹۷  میلیارد تومان اوراق مشارکت ، صندوق ها   معامله شد .


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین ارزش معاملات  تپکو ۴۹ ، خساپا ۳۳ ، شمواد ۲۳ ، وتجارت ۲۲ ، سفارس ۲۲ ، پترول ۱۹ ، کگل ۱۷ ، شپلی ۱۶ ، وسدید ۱۶ ، سمگا ۱۵ ، فولاد ۱۴ ، شیران ۱۳ ، وپاسار ۱۲ ، مادیرا ۱۲ ، کگهر ۱۱ ، فرابورس ۱۱ ، دی ۱۰ ، کرمان ۱۰ ، تاصیکو ۹ ، لکما ۹ میلیارد  تومان بود .
ــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص را کگل ، پارس ، وامید ، وغدیر ، همراه ، مبین ، رانفور ، شبریز ، اخابر ، وصندوق ، شپنا ،  فملی ، خودرو ، حکشتی ، رمپنا ، فولاد ، وبصادر ، تاپیکو ، شبندر ، وتجارت ، وپارس ، پارسان ، خساپا     .......... و تاثیر منفی را جم ، وخاور ، شخارک  داشتند .  
ــــــــــــــــــــــــــ

بازار امروز شرایط مثبت مناسبی داشت . با فروکش کردن اخبار ملتهب سیاسی شرایط رشد بازار مناسب شد .

گروه های خودرویی ،  پالایشی ، تجهیزات  ، بانک ، قطعات ، پتروشیمی ، لاستیک ، ساختمان ، سیمان ، برقی ، نیروگاهی ،  سنگ اهنی ، فولادی ،  کاغذی و ... مثبت معامله شدند .

ــــــــــــــــــــــــ

از تحرکات مثبت بازار ، در گروه خودرویی ، خودرو ، ورنا ، خساپا صف خرید ، خساپا ، خپارس ، وساپا هم مثبت معامله شدند .

در گروه بانکی ، دی ، وبصادر ، وتجارت ، وپست صف خرید ، وسینا ، ونوین هم مثبت معامله شد .

در گروه پالایشی ، شراز ، شبریز صف خرید ،‌ شتران ، شپنا ، شبندر ، شاوان مثبت بودند .

در گروه پتروشیمی ، وصندوق ، پترول صف خرید ، شاراک ، پارس ، پارسان ، شبصیر ، مبین ، وغدیر مثبت معامله شدند .

در گروه لاستیک ، پاسا ، پسهند ، پلاسک ، پکویر صف خرید تشکیل دادند .

در گروه  ساختمان ، ثرود ، ثباغ ، وتوس ، ثنوسا صف خرید ، دیگر نماد های گروه هم مثبت بودند .

در گروه تجهیزات ، فاراک ، چدن صف خرید ، فاذر ، رمپنا هم مثبت معامله شدند .

در گروه سیمانی ، سفارس ، ساراب ، ساروم ، سپاها ، ستران ، سخزر ، سرود ، سشرق مثبت معامله شدند .

در گروه سنگ اهنی ، کنور صف خرید ، کگهر ، کگل ، وامید ، کچاد مثبت معامله شدند .

در گروه نیروگاهی ، بمپنا ، بزاگرس صف خرید ، وهور ، ونیرو مثبت معامله شدند .

در گروه ماشین الات ، تایرا ، تکمبا ، لابسا ، لسرما ، وتوشه صف خرید شدند .


ــــــــــــــــــــــ

از دیگر سهام مثبت مناسب بازار  ....... لوتوس ، نطرین ، قاسم ، کحافظ . کساوه ، کفپارس ، کگاز ، قزوین ، قچار ، قلرست . قمرو ، قنیشا ، ولبهمن ، حتوکا ، حپترو ، حپارسا ، توریل ، حکشتی ، اپرداز ، مرقام ، افرا ، وتوشه ، وگستر ، وسبحان ، وگستر ، چافست ، شپارس ، پخش . اخابر ، چکارن ، بورس ، شتوکا ، شدوص ، کطبس ،   داوه . دامین ، دلقما ، دکپسول ، دتماد ، دسبحا ، دابور ، دامین ، دلقما ، دیران و ...   بودند .
ـــــــــــــــــــ

در بازار پایه ...... شپلی ، شمواد ، لکما ، خاور ، داراب ، سجام ، قجام ، خفولا ، وایرا ، خفناور ، لازما ، وزمین ، غپونه ، غشوکو ، شرنگی ، شزنگ ، ثنظام ، وثخوز ، نتوس و   ...   مثبت بودند .

 

print



rating
  نظرات کاربران