گزارش بازار ۲۵ اردیبهشت ۹۸

گزارش بازار ۲۵ اردیبهشت ۹۸


 

شاخص بورس امروز ۷۲۸  واحد منفی شد و به عدد  ۲۱۱،۰۱۷ واحد رسید .

حجم معاملات بازار ۲۰۱۹  میلیارد تومان که ۱۲۷۸  میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و ۷۴۱  میلیارد تومان در بازار فرابورس بود . در بازار بورس ۴ میلیارد تومان بلوک در بازار  فرابورس ۳۰۸  میلیارد تومان اوراق مشارکت ، صندوق ها   معامله شد .


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین ارزش معاملات  قشرین ۴۸ ، سفارس ۳۵ ، کرمان ۳۴ ، ذوب ۳۲ ، فلوله ۳۰ ، وتجارت ۲۷ ، خساپا ۲۷ ، بترانس ۲۷ ، خودرو ۲۷ ، شسپا ۲۵ ، چکاپا ۲۳ ، تاصیکو ۲۲ ، لکما ۲۲ ، وبملت ۲۱ ، های وب ۱۹ ، چدن ۱۷ ، وکار ۱۶ میلیارد  تومان بود .
ــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص را شبهرن ، شسپا ، ومعادن ، شبندر ، فخاس ، وبملت ، وپارس ، بفجر ، بترانس ، وپخش ، شپدیس ، خودرو ، وکار      .......... و تاثیر منفی را  فارس ، فولاد ، کگل ، رمپنا ، فملی ، پارسان ، فخوز ، جم ، وغدیر ، وامید ، تاپیکو ، اخابر ، کچاد ، وبصادر ، وتجارت ، شتران ، وپاسار ، وصندوق ، پارس ، تاصیکو   داشتند .  
ــــــــــــــــــــــــــ

بازار امروز شرایط منفی داشت . و مثبت های بازار روی سهام کوچک تر بود . ضعف قیمت های جهانی در پی جنگ تجاری امریکا و چین و همچنین فروشنده بودن بازار روی مثبت سهام بزرگ از دلایل منفی بازار بود .

گروه های روانکار ،  دارویی ، غذایی ، قطعات ، ذغال سنگ و تک سهم های کوچک از گروه های مختلف مثبت های بازار را تشکیل دادند .

گروه های فولادی ، سنگ اهنی ، پتروشیمی ، تجهیزات ، قندی و ... منفی بودند .ــــــــــــــــــــــــ

از تحرکات مثبت بازار ، در گروه روانکار ، بعد از افزایش نرخ روغن موتور و ماده اولیه لوبکات مثبت باز شدند . شبهرن ۱۵٪ ، شسپا ۱۴٪ باز شدند .

در گروه دارویی ، دتماد مثبت ۱۵٪ باز شد . کاسپین ، وپخش ، دلقما ، دزهراوی ، درازک ، داوه ،  دجابر ، دامین صف خرید شدند  .

در گروه غذایی ، بهپاک مثبت۲۰٪ باز شد . غبهنوش ، غدیس ، غپینو ، غشان ، غفارس ، غگرجی ، غمینو صف خرید شدند .

در گروه قطعات ، ختراک مثبت۱۰٪ باز شد . خشرق ، خگستر ، خمحرکه ، خمحور ، خکمک ، خکار صف خرید شدند .

ــــــــــــــــــــــ

از دیگر سهام مثبت مناسب بازار .......  کپرور ، کشرق ، بورس ، فرابورس ، شدوص ، سرچشمه ، چکارن ، فسرب ، کاما ، وپارس ، وپست ، وکار ، شغدیر ، پکرمان ، پتایر ، کرمان ، ستران ، سفارس ، سهگمت ، کاذر ، کسرا ، کسعدی ، قثابت ، قشکر ، قنیشا ، وایران ، ولبهمن ، ولغدر ، ولملت ، بترانس ، بشهاب ، بنیرو ، حاسا ، افرا ، لابسا ، لسرما ، تکشا ، تایرا ، خدیزل ، تلیسه ، زگلدشت و ... بودند .


ــــــــــــــــــــــ

در بازار پایه ، بمیلا ،‌ شمواد ، وکادو ، سباقر ، ثزاگرس ، وحافظ ، گپارس ، فسلیر و ... مثبت معامله شدند .

 

printrating
  نظرات کاربران