گزارش بازار ۲۲ اردیبهشت ۹۸

گزارش بازار ۲۲ اردیبهشت ۹۸


 

شاخص بورس امروز ۵۰۸۷  واحد منفی شد و به عدد  ۲۰۴،۰۶۷ واحد رسید .

حجم معاملات بازار ۱۶۰۳  میلیارد تومان که ۱۰۲۰  میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و ۵۸۳  میلیارد تومان در بازار فرابورس بود . دربازار بورس ۲۲ میلیارد تومان بلوک و در  فرابورس ۳۶۴  میلیارد تومان اوراق مشارکت و صندوق ها  معامله شد .


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین ارزش معاملات  ذوب ۶۲ ، تاصیکو ۴۰ ، وبملت ۳۳ ، وتجارت ۳۱ ، غگل ۲۸ ، خساپا ۲۷ ، لکما ۲۷ ، فولاد ۲۲ ، انرژی ۲۲ ، چدن ۲۱ ، رمپنا ۲۰ ، فملی ۲۰ ، شپنا ۱۷ ، غشهداب ۱۵ ، زاگرس ۱۴ ، ونفت ۱۴ ، وپاسار ۱۴ ، فجر ۱۴ میلیارد  تومان بود .
ــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص را ونوین ، غسالم ، دعبید    .......... و تاثیر منفی را  فولاد ، شبندر ، فارس ، رمپنا ، وبملت ، فخوز ، شتران ، شپنا ، کچاد ، ومعادن ، پارسان ، وامید ، تاپیکو ، جم ، کگل ، فملی ، وتجارت ، وپاسار ، حکشتی ، وبصادر ، اخابر ، شبریز ، پارس ، خودرو ، خساپا ، وغدیر ، شاراک ، تاصیکو ، شیراز ، کاوه ، پترول ، وپارس ، رانفور  داشتند .  
ــــــــــــــــــــــــــ

بازار امروز شرایط منفی زیادی داشت . و مثبت های بازار را تعدادی سهام  از گروه های مختلف تشکیل دادند .

گروه های فولادی ، سنگ اهنی ، معدنی روی ، خودرویی ، پالایشی ، پتروشیمی ، بانکی ، تجهیزات ، کانی غیر فلزی ، انفورماتیک و ... منفی بودند .

صف فروش های زیادی از بازار جمع اوری شد . ولی همچنان فشار فروش در بازار وجود داشت .ــــــــــــــــــــــــ

از تحرکات مثبت بازار ، در گروه دامپروری ، زپارس ، زفکا صف خرید ، زدشت ، زمگسا ، زکشت ، تلیسه مثبت بودند .

در گروه حمل و نقل ، حخزر ، حتاید صف خرید تشکیل دادند .

در گروه غذایی ، غاذر ، غبهنوش ، غفارس صف خرید ، غگلپا ، غشان ، غپینو مثبت معامله شدند .

در گروه ساختمانی ، وساخت ، کرمان ، ثاباد صف خرید ، ثفارس هم مثبت معامله شد .

ــــــــــــــــــــــ

از دیگر سهام مثبت مناسب بازار .......  ونفت ، چدن ، ونوین ، خکار ، خپویش ، پتایر ، دزهراوی ، کرازی ، کپارس ، قشکر ، بموتو ، بنیرو ، دسانکو ، پخش ، چافست ، ساینا ، کطبس ، کپرور ، فرابورس ، لخزر ، مادیرا ، تکشا ، نطرین ، فاما بودند .

در بازار پایه ..... خاور ، شمواد ، حاریا ، غشوکو ، ثاصفا ، نتوس ، لخانه مثبت بودند .
ــــــــــــــــــــــ

در بازار پایه ، خاور ، خفناور ، شمواد ، حاریا ، غصینو ، ولانا ، ثنظام ، ابین ، تابا ، ثاصفا ، واتوس ، نیرو ، ثعتما ، وگردش ، گپارس ، ثزاگرس ، نتوس ، واحصا ، لخانه مثبت معامله شدند .

 

printrating
  نظرات کاربران