گزارش بازار ۲۵ فروردین ۹۸

گزارش بازار ۲۵ فروردین ۹۸


 

شاخص بورس امروز ۸۸۲    واحد مثبت شد و به عدد   ۱۹۶،۰۸۴ واحد رسید .

حجم معاملات بازار ۱۴۳۱    میلیارد تومان که ۹۴۶  میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و ۴۸۵  میلیارد تومان در بازار فرابورس بود . در بازار اصلی ۵۰ میلیارد تومان بلوک ، و در بازار فرابورس ۸۲ میلیارد تومان اوراق مشارکت معامله شد .


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین ارزش معاملات  ذوب ۳۱ ، وبملت ۳۰ ، رمپنا ۲۵ ، شیران ۲۲ ،  شلرد ۲۱، شپنا ۲۱ ، خودرو ۲۱ ، وپاسار ۲۰ ، فولاد ۱۹ ، فاراک ۱۸ ، ستران ۱۷ ، پترول ۱۵ ، سفارس ۱۵ ، زاگرس ۱۴ ، فملی ۱۲ ، های وب ۱۲ میلیارد  تومان بود .
ــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص را ومعادن ، پارسان ، رمپنا ، شبندر ، کچاد ، شپنا ، غبشهر ، خودرو ، وغدیر ...... و تاثیر منفی را فارس ، فملی ، وبملت ، فولاد ، پارس ، همراه ، فخوز ، شاراک   داشتند .  
ــــــــــــــــــــــــــ

بازار امروز از شاخص منفی ۱۱۰۰ واحد به ۸۸۲ واحد  مثبت رسید . گروه برتر بازار دارویی بود . گروه پالایشی ، تجهیزات ، سنگ اهنی ،‌ خودرو ، قطعات ، کاغذی ، لاستیک هم مثبت بودند .

گروه دام پروری ، قندی  منفی زیاد ،‌ سیمانی هم منفی بود .

 


ــــــــــــــــــــــــ

از تحرکات مثبت بازار ، در گروه دارویی ، دامین مثبت ۱۰٪ باز و صف خرید شد . دالبر ، دتماد ، دکیمی ، دلقما ، دکوثر ، داوه ، داسوه ، برکت ، صف خرید شدند .

در گروه تجهیزات ، رمپنا ، فاذر ، فاراک ، حفاری صف خرید شدند .

در گروه لاستیک ، پاسا ،‌ پتایر ، پکرمان صف خرید شدند .

در گروه کاغذی ، چکاوه ، چکارن صف خرید ، چکاپا هم مثبت معامله شد .

در گروه پالایشی ، شبندر ، شتران ، شراز مثبت معامله شدند .

در گروه سنگ اهنی ، ومعادن مثبت ۹٪ باز شد . کچاد ، کگهر هم مثبت بودند .

در گروه خودرو ، خودرو ، خبهمن ، ورنا ، خدیزل مثبت معامله شدند .

در گروه قطعات ، خریخت ، خچرخش ، خگستر ، خشرق ، خمهر ، خنصیر ، خوساز صف خرید شدند .

در گروه پتروشیمی ، شیران ، پارسان ، شکربن صف خرید ، وغدیر هم مثبت معامله شد .

در گروه معدنی روی ، فاسمین ، کاما ، فسرب ، کروی مثبت بودند .

در گروه ماشین الات ، مادیرا ، لپارس ، لخزر ، لابسا صف خرید شدند .

در گروه بانکی ،‌وپارس ، وپست صف خرید شدند .

از دیگر سهام مثبت مناسب .... ثغرب ، کساوه ، کسرام ، کسعدی ، کماسه ، کاذر ، ولشرق ، ولصنم ، بسویچ ، بشهاب ، بموتو ، بنیرو ، حپارسا ، حریل ، حتوکا ، حفارس ، های وب ، تاپکیش ، افرا ، اوان ، مفاخر ، وسبحان ، گکوثر ، فایرا ، فلوله ... بودند .

در بازار پایه ، شلرد ، سفاسی ، فسا ، تجار ، وصنا ، سخواف ، ابین ، کفراور ، ثنظام ، غصینو ، ولراز ، وارس ، واحصا ، خود کفا و ... مثبت بودند .

 

printrating
  نظرات کاربران