گزارش بازار ۲۱ بهمن ۹۷

گزارش بازار ۲۱ بهمن ۹۷


 

شاخص بورس امروز ۶۷  واحد منفی  شد و به عدد   ۱۵۸،۴۶۷  واحد رسید .

حجم معاملات بازار ۶۴۲  میلیارد تومان که ۴۰۸ میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و ۲۳۴  میلیارد تومان در بازار فرابورس بود . در بازار اصلی ۱۴۴ میلیارد تومان بلوک  و در بازار فرا بورس ۴۲ میلیارد تومان اوراق مشارکت و اخزا و بلوک و ... بود .
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین ارزش معاملات  شکربن ۳۰ ، ذوب ۱۹ ، انرژی ۱۶ ، شپلی ۱۲ ، فبیرا ۱۱ ، وتجارت ۱۰ ، خاهن ۹ ، فاراک ۹ ، لوتوس ۷ ، سپ ۷ ، وبملت ۶ ، فملی ۶ ، چکاپا ۵ ، های وب ۵ میلیارد  تومان بود .
ــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص را  رمپنا ، پارس ، خودرو ، وصندوق ، وبملت ، شبندر ، کگل ، خاهن    ........... تاثیر منفی را ومعادن ، فولاد ، شپنا ، دعبید ، آپ ، فملی ، وغدیر ، کچاد ، مبین ، شاراک ، حکشتی  داشتند .
ــــــــــــــــــــــــــ

بازار امروز شرایط نسبتا منفی و کم رمقی  داشت . و رشد بازار روی تک سهم ها از گروه های مختلف بود . تعطیلی دیروز و فردا هم در کم رمقی بازار امروز تاثیر داشت .

 


ــــــــــــــــــــــــ

از تحرکات  مثبت بازار ، در گروه قطعات ، خکمک ، خاهن ، خمحور صف خرید ، ختوقا ، خزر ، خموتور ، خمهر مثبت معامله شدند .

در گروه سیمانی ، ساروم ، سخزر صف خرید ، سمازن ، سکرد ، سیلام مثبت معامله شدند .

در گروه لیزینگ ، وایران صف خرید ، ولبهمن ، ولشرق ، ولصنم مثبت معامله شدند .

در گروه پتروشیمیایی ، شکربن ، وپترو صف خرید شدند .

در گروه دارویی ، دسانکو ، دامین ، دکوثر صف خرید ، دتماد ، داسوه هم مثبت معامله شدند .

در گروه دام پروری  ، زکشت ، تلیسه صف خرید شدند . زدشت هم مثبت معامله شد .

در گروه غذایی ، غپاک ، غگرجی ، بهپاک مثبت معامله شدند .

در گروه کاغذی ، چکارن ، چکاوه صف خرید ، چکاپا هم مثبت کامل معامله شد .

در گروه ذغال سنگ ، کطبس صف خرید ، کپرور کشرق مثبت معامله شدند .

در گروه حمل و نقل ، حاسا صف خرید ، حخزر هم مثبت معامله شد .

در گروه تجهیزات ، رمپنا مثبت معامله شد .

در گروه فلزات اساسی ، میدکو مثبت کامل معامله شد .

در بازار پایه ، شپلی ، شلرد ، زنجان ، لازما ، کفراور ، تابا ، شسم ، خفناور ، ثعتما ، واتوس ، ساذری و ... مثبت معامله شدند .

 

printrating
  نظرات کاربران