گزارش بازار ۱۷ بهمن ۹۷

گزارش بازار ۱۷ بهمن ۹۷


 

شاخص بورس امروز ۱۴۱  واحد مثبت  شد و به عدد   ۱۵۸،۵۳۵  واحد رسید .

حجم معاملات بازار ۷۸۰  میلیارد تومان که ۴۱۸ میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و ۳۶۲  میلیارد تومان در بازار فرابورس بود . در بازار اصلی ۱۹ میلیارد تومان بلوک  و در بازار فرا بورس ۱۰۵ میلیارد تومان اوراق مشارکت و اخزا و بلوک و ... بود .
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین ارزش معاملات  های وب ۵۴ ، ذوب ۳۰ ، فبیرا ۲۵ ، فاراک ۲۲ ، خاهن ۱۵ ، وتجارت ۱۴ ، مادیرا ۱۳ ، شپلی ۱۱ ، چکارن ۱۱ ، فملی ۹ ، فاهواز ۹ ، وبملت ۹ ، خساپا ۸ ، فولاد ۸ ، شپترو ۷ ، لوتوس ۶ میلیارد  تومان بود .
ــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص را  فملی ، وغدیر ، وبملت ، کگل ، وتجارت ، های وب ، فخوز ، وامید ، خودرو ، شاراک ، فولاژ ، تاپیکو   ........... تاثیر منفی را ومعادن ، شتران ، فارس ، جم ، رمپنا ، بفجر ، شپنا ، فایرا ، پارس ، آپ ، شبریز  داشتند .
ــــــــــــــــــــــــــ

بازار امروز شرایط نسبتا متعادلی داشت . گروه برتر معنا داری امروز در بازار نبود . گروه های ماشین الات ، خودرو ، قطعات ، سیمان ، تجهیزات نسبت به بقیه گروه ها بهتر بودند . و همچنین تک سهم ها از گروه های مختلف مثبت بودند .

 


ــــــــــــــــــــــــ

از تحرکات  مثبت بازار ، در گروه خودرو ، ۱ ساعت پایانی بازار را شاهد مثبت شدن خودرو ، خساپا ، خپارس و ... بودیم .

در گروه قطعات ، خاهن ، خمحور ، خمهر صف خرید ، خاذین ، ختوقا ، خرینگ ، خگستر ، خمحرکه ، خنصیر ، خکمک مثبت معامله شدند .

در گروه ماشین الات ، لسرما ، تکشا صف خرید ، لخزر ، تکنو ، تایرا مثبت معامله شدند .

در گروه پتروشیمیایی ، شکربن ، وپترو صف خرید ، شپترو هم صف خرید عرضه شد . شغدیر ، زاگرس ، وغدیر مثبت معامله شدند .

در گروه تجهیزات ، فاراک ، رتکو صف خرید ، فاذر ، بالاس هم مثبت معامله شدند .

در گروه کانی غیر فلزی ، کماسه ، کترام ، کسرام صف خرید شدند .

در گروه فولادی ، فولاژ صف خرید شد .

در گروه غذایی ، غاذر صف خرید ، غشاذر ، غپاک ، غپاذر مثبت معامله شدند .

در گروه سیمانی ، سغرب ، سخزر صف خرید ، ساروم ، ساراب ، سشرق ، سهگمت ، سکرما مثبت معامله شدند .

در گروه انفورماتیک ، های وب صف خرید عرضه شد . مفاخر ،‌ مداران مثبت معامله شدند .

در گروه ذغال سنگ ، کطبس صف خرید ، کپرور ، کشرق  مثبت معامله شدند .

در گروه لیزینگ ، وایران صف خرید ، ولبهمن مثبت کامل ، معامله شدند .

در بازار پایه ، شپلی ، خکاوه ، شلرد ، قجام ، لازما ، شمواد ، ممسنی ، حرهشا ، ثنظام ، شسم ، ساذری ، فاهواز ، تپولا ، کابگن و ... مثبت معامله شدند .

 

printrating
  نظرات کاربران