گزارش بازار ۱۵ ابان ۹۷

گزارش بازار ۱۵ ابان ۹۷


 

شاخص بورس امروز ۹۴۰  واحد مثبت شد و به عدد ۱۸۵۱۰۰ واحد رسید .

حجم معاملات بازار ۱۲۸۱ میلیارد تومان که ۸۷۹ میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و ۴۰۲  میلیارد تومان در بازار فرابورس بود . در بازار بورس ۲۴۷ میلیارد تومان در بازار  فرا بورس ۱۷۶ میلیارد تومان  اوراق مشارکت و اسناد خزانه  بود .

بیشترین ارزش معاملات  را وبملت ۵۳ ، رمپنا ۴۴ ، ذوب ۴۲ ، سمگا ۳۲ ، های وب ۲۴ ، خساپا ۲۰ ، شپنا ۱۹ ، فولاد ۱۷ ، وبصادر ۱۵ ، شبندر ۱۳ ، وتجارت ۱۳ ، پترول ۱۳ ، فملی ۱۲ ، لکما ۱۲ ، پارس ۱۱ ، بترانس ۱۰ ، شراز ۱۰ تومان بود .

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص را رمپنا ، وبملت ، شتران ، وامید ، وبصادر ، وتجارت ، شبریز ، کگل ، فملی ، پترول ، حکشتی ، خساپا ، شپنا ، شبندر ، ومعادن ، بترانس ، کنور ، های وب ، وسپه ،‌ وصندوق ،‌ وپارس تاثیر منفی را پارس ، فارس ، پارسان ، تاپیکو ، دعبید ، شفن ، شخارک ، شیراز ، شبهرن ، وکار ، شاراک   داشتند .

بازار امروز شرایط نسبتا منفی داشت . و بازار بیشتر روی تک سهم ها مثبت بود . همچنان گروه بانکی پر تقاضا بود .

بازار امروز در شرایطی کار خود را شروع کرد که شب قبل امریکا بانک ها و سهم های شاراک ، پارس ، ریشمک ، فاراک ، نوری ، وغدیر ، پارسان و ... را تحریم کرد . با این حال واکنش بازار منفی زیادی نداشت .

از تحرکات مثبت بازار ، وتجارت با صف خرید سنگین مواجه بود . صادرات هم صف خرید شد . این دو بانک خبر افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی را دارند . وبملت ، وپارس ،‌ونوین هم مثبت بودند .

در گروه دامپروری زپارس همچنان صف خرید سنگین داشت . زگلدشت هم مثبت بود .

در گروه سرمایه گذاری ، وسپه صف خرید مناسبی داشت .

در گروه انفورماتیک ، های وب با خبر افتتاح رادیو ترانک شرکت صف خرید شد .

در گروه  تجهیزات ، رمپنا  با حجم معامله ۷۰ میلیون سهمی صف خرید شد . بالاس هم صف خرید تشکیل داد .

در گروه حمل و نقل ، وتوکا ، حسیر صف خرید ، حتاید هم مثبت ۱۱٪ باز شد . حتوکا ، توریل ، حفارس هم مثبت بودند .

در گروه برقی ، بترانس صف خرید شد .

در گروه ساختمانی ، ثنوسا ، ثرود صف خرید ، وساخت ، ثاباد هم صف خرید بودند .

در گروه کانی فلزی ، فباهنر صف خرید بود .

ونفت امروز مثبت ۵.۴٪ باز شد .

ذوب اهن در گروه فولادی هم صف خرید شد .

در گروه غذایی ، غالبر ، غبشهر ، غمارگ  صف خرید ، غپاذر ، غشهداب ، غفارس مثبت بودند .

در گروه دارویی ، دتماد ، دزهراوی ، دلقما صف خرید شدند .

گروه خودرویی هم امروز مثبت کم رمقی داشت . گروه پتروشیمی هم امروز شرایط منفی داشت .

در بازار پایه ، لکما ، سامان ، لازما ، گکیش ، وکادو ، کفراور ، وارس ، فسلیر ، و ... مثبت بودند .

 

printrating
  نظرات کاربران