گزارش بازار ۱۴ ابان ۹۷

گزارش بازار ۱۴ ابان ۹۷


 

شاخص بورس امروز ۱۲۴۱  واحد مثبت شد و به عدد ۱۸۴۱۵۹ واحد رسید .

حجم معاملات بازار ۱۱۵۲ میلیارد تومان که ۷۹۴ میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و ۳۵۸  میلیارد تومان در بازار فرابورس بود . در بازار بورس ۲۵۵ میلیارد تومان در بازار  فرا بورس ۱۳۵ میلیارد تومان  اوراق مشارکت و اسناد خزانه  بود .

بیشترین ارزش معاملات  را وبملت ۶۸ ، وتجارت ۳۴ ، سمگا ۲۲ ، خساپا ۱۸ ، شپنا ۱۷ ، ذوب ۱۷ ، فولاد ۱۵ ، فملی ۱۴ ، وبصادر ۹ ، پارس ۹ ، سپ ۹ ، بترانس ۸ ، تاپیکو ۸ ، فاراک ۸ ، رمپنا ۸ تومان بود .

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص را وبملت ، کگل ، وبصادر ، شتران ، تاپیکو ، خساپا ، دعبید ، پارس ، وامید ، وتجارت ، خودرو ، پترول ، کچاد ، رمپنا ، وپارس ، وغدیر ، خپارس ، سپ ، حکشتی ، پارسان ، شخارک تاثیر منفی را شبهرن ، فارس ، شبریز ، شپدیس ، شبندر ، جم ، اخابر ، حفاری ، مبین  داشتند .

بازار امروز شرایط مثبتی داشت .  در گروه بانکی ، خودرویی مثبت مناسبی برخوردار بود  . و تک سهم هایی از گروه های مختلف هم مثبت بودند . و در کل منفی دیروز را امروز با مثبت  جبران کرد .

از تحرکات مثبت بازار در گروه بانکی ، وتجارت با شایعه افزایش سرمایه ۳۴۰٪ از تجدید ارزیابی صف خرید مناسبی شد . وپارس با ارسال افزایش سرمایه ۲۶۰٪ از اورده صف خرید شد . وبملت هم همچنان به دلیل داشتن تسعیر ارز صف خرید شد . وسینا ، وبصادر هم صف خرید تشکیل دادند .

در گروه خودرویی ، سایپا با خبرهایی مبنی بر افزایش نرخ ۳۰ تا ۵۰٪ محصولات صف خرید شد . خزامیا ، خپارس ، خودرو ، ورنا ، وساپا ، خبهمن ، خدیزل هم صف خرید شدند .

در گروه دامپروری ، زپارس همچنان صف خرید داشت . زگلدشت ، زبینا ، زقیام هم مثبت بودند .

در گروه انفورماتیک ، سپ ، مرقام ، تاپکیش صف خرید شدند . رکیش ، رتاپ ، مفاخر ، های وب مثبت بودند .

در گروه هتلداری ، سمگا با حجم معاملات بالا مثبت ۱۰٪ باز و  صف خرید شد .

در گروه تجهیزات ، فاراک ، بالاس صف خرید شدند . رمپنا ، فاذر ، رمپنا ، رتکو ، چدن هم مثبت بودند .

در گروه ساختمان ، ثنوسا مثبت ۱۰٪ باز و صف خرید شد . کرمان ، وساخت ، ثاباد ، ثرود هم صف خرید شدند .

در گروه قندی ، قثابت ، قزوین ، قشرین ،‌ قشیر ، قهکمت صف خرید تشکیل دادند .

در گروه کانی غیر فلزی ، فلوله صف خرید ، فمراد ، فنوال مثبت معامله شدند .

در گروه قطعات ، خاذین ، خگستر ، خنصیر صف خرید ، دیگر نماد های گروه هم مثبت بودند .

در گروه لاستیک ، پاسا ، پتایر صف خرید ، پکرمان ، پسهند هم مثبت بودند .

همچنین پترول ، ونفت هم صف خرید شدند .

همچنین ذوب ، کاما ، کبافق ، کنور ، کیمیا ، وامید ،‌ شاراک ، زاگرس ، تاپیکو ، داوه ، دزهراوی ، دکوثر ، حفارس ، حتوکا ، حسیر ، کطبس ، شتوکا و ... مثبت شدند .

در بازار پایه ، لکما ، خکاوه ، سامان ، شپلی ، داراب ، تپکو ، وحکمت ، خصدرا ، کیسون ، خفناور ، تابا ، وسین ، فسا ، وزمین ، ولانا و ... مثبت معامله شدند .

 

printrating
  نظرات کاربران