گزارش بازار ۲۵ اردیبهشت ۹۷

گزارش بازار ۲۵ اردیبهشت ۹۷


 

شاخص بورس امروز ۲۰۲  واحد مثبت شد و به عدد ۹۴۹۰۶ واحد رسید .

حجم معاملات بازار ۳۲۶ میلیارد تومان که ۱۶۳ میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و ۱۶۳  میلیارد تومان در بازار فرابورس بود . در بازار اصلی ۲ میلیارد تومان بلوک و در بازار فرابورس ۱۲۷ میلیارد تومان  اوراق بود .

بیشترین ارزش معاملات  را خساپا ۷.۷ ، خزامیا ۶.۸ ، وساپا ۵.۲ ، خپارس ۴.۵ ، تیپیکو ۴.۵ ، فولاد ۴.۲ ، خودرو ۴ ، فنوال ۳.۲ ، ذوب ۳ ، شپنا ۲.۸ ، بترانس ۲.۵ ، وبصادر ۲.۵ میلیارد تومان بود .

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص را خساپا ، کگل ، رانفور ، فایرا ، فولاد ، خپارس ، خودرو ، فخوز ، فولاژ ، وساپا و تاثیر منفی را سصفها ، تاپیکو ، فملی وغدیر ، ومعادن   داشتند .  

بازار امروز حدودا در ۱  ساعت ابتدایی مثبت و در ادامه عرضه ها افزایش پیدا کرد ... نفت برت هم ۷۸.۵ دلار معامله شد . فلزات جهانی هم متعادل بودند .

از تحرکات مثبت بازار ، در گروه الومینیم ، فایرا همچنان صف خرید بود . فمراد هم صف خرید را دید . فنوال هم مثبت کامل هم بود .

در گروه قندی ، شاهد اقبال مناسبی بودیم . قهکمت ، قمرو ، قشیر ، قشکر ، قزوین ، قثابت ، قپیرا صف خرید شدند .

در گروه خودرو ، خکاوه صف خرید سنگین خود را حفظ کرد . ولی در نماد های خودرو ، خبهمن ، خاور از مثبت به منفی را شاهد بودیم .

در گروه فولادی ، فولاژ صف خرید ،  کاوه هم مثبت معامله شد . ذوب هم از مثبت به منفی حرکت کرد .

در گروه سیمانی ، سفارس صف خرید ، سکرما مثبت کامل ، سهگمت ، سکرد ، سیدکو مثبت معامله شدند .

در گروه لیزینگ ، ولغدر مثبت ۱۵٪ باز شد . ولملت ، وایران مثبت معامله شدند .

در گروه قطعات ، خرینگ صف خرید ، خریخت ، خنصیر ، خموتور ، خمهر مثبت معامله شدند . دیگر سهام گروه منفی بود .

در گروه غذایی ، غمینو ، غمارگ ، غگلستا ، غشهداب ، غشاذر مثبت بودند .

در گروه پتروشیمی ، خراسان مثبت کامل هم معامله شد .

در گروه حمل و نقل ، حفارس صف خرید تشکیل داد .

در گروه ذغال سنگ ، کپرور صف خرید شد . کطبس هم مثبت بود .

در گروه لاستیک ، پکویر مثبت معامله شد .

در بازار پایه ، فالوم ، قجام ، فبیرا ، پلوله ، کفراور ، شزنگ ، گکیش ، دشیری ، شرنگی و ... مثبت معامله شدند .

 

printrating
  نظرات کاربران