گزارش بازار ۲۳ بهمن ۹۶

گزارش بازار ۲۳ بهمن ۹۶


شاخص بورس امروز ۱۴۲ واحد مثبت شد و به عدد ۹۷۹۲۴ واحد رسید .

حجم معاملات بازار ۲۸۴ میلیارد تومان که ۱۵۳ میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و ۱۳۱  میلیارد تومان در بازار فرابورس بود . در بازار اصلی ۲ میلیارد تومان اوراق و در بازار فرابورس ۶۷ میلیارد تومان اوراق بود .

بیشترین ارزش معاملات را خپارس ۹ ، قثابت ۷.۲ ، سمگا ۶.۲ ، خساپا ۵.۳ ، خودرو ۳.۵ ، خاهن ۳.۲ ، ذوب ۳.۲ ، زاگرس ۳ ، شبندر ۳ ، کگل ۲.۸ ، وساپا ۲.۷ ، شپنا ۲.۵ میلیارد تومان بود .

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص را خساپا ، فملی ، خودرو ، پارسان ، خپارس ، شپدیس ، شبهرن ، رمپنا ، وساپا ، پترول ، خبهمن ، ومعادن و بیشترین تاثیر منفی جم ، همراه ، شپنا ، فارس ، تاپیکو ، بفجر  داشتند .  

بازار امروز متعادل و کم حجم بود . دلار هم با افزایش قیمت به ۴۸۵۰ تومان معامله شد . قیمتهای جهانی هم مثبت کم درصد باز شدند . نفت ۶۳.۷ دلار ، مس ۶۸۳۷ دلار ، روی ۳۴۰۲ دلار معامله شدند .

از تحرکات مثبت بازار ، در گروه خودرو شاهد صف خرید خکاوه ، خزامیا ، خاور ، خپارس بودیم . خساپا مثبت ۶.۴٪ ، ورنا مثبت ۷.۹٪ ، وساپا مثبت ۸.۷٪ بازگشایی شدند .

در گروه ساختمان ، وساخت ، ثنوسا ، ثتران صف خرید ، ثاخت ، ثمسکن ، ثپردیس مثبت معامله شدند .

در گروه سیمانی ، ساراب ، ساروم ، سشرق ، سشمال ، سفارس ، سهگمت ، سکرما ، سیدکو مثبت بودند .

در گروه لاستیک ، پاسا ، پتایر ، پکرمان ، پکویر مثبت بودند .

در گروه کاشی و کانی غیر فلزی ، کاذر ، کهرام ، کهمدا ، کسعدی ، کپارس مثبت معامله شدند .

در گروه حمل و نقل ، حفارس ، حتوکا صف خرید ، حپترو هم مثبت معامله شد .

در گروه پتروشیمی ، شپترو صف خرید ، پارسان ، پترول ، شپدیس ، شخارک مثبت معامله شدند .

در گروه معدنی روی ، زنگان ، فسرب صف خرید ، کبافق ، کروی هم مثبت معامله شدند .

در گروه ماشین الات ، لپارس صف خرید ، تایرا هم مثبت معامله شد .

در گروه انفورماتیک ، مداران ، مفاخر ، رانفور مثبت معامله شدند .

در گروه پالایشی ، شبندر مثبت معامله شد .

در بازار پایه ، ثنام ، ثقزوی ، وسرمد ، غصینو ، وسدید ، تکنار ، وثخوز ، لکما ، فن اوا و ... مثبت بودند . 

 

printrating
  نظرات کاربران