گزارش بازار ۲۰ دی ۹۶

گزارش بازار ۲۰ دی ۹۶


شاخص بورس امروز ۱۹ واحد مثبت شد و به عدد ۹۶۱۶۸ واحد رسید .

حجم معاملات بازار ۴۰۲ میلیارد تومان که ۳۰۴ میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و ۹۸  میلیارد تومان در بازار فرابورس بود . در بازار اصلی ۱۴۵ میلیارد تومان بلوک  بود . در بازار فرا بورس ۵۷ میلیارد تومان  اوراق مشارکت و بلوک معامله شد .

بیشترین ارزش معاملات را فولاد ۱۰.۶ ، خودرو ۸.۱ ، فسا ۷ ، ذوب ۴.۶ ، شاراک ۳.۹ ، ولساپا ۳.۶ ، فملی ۳.۶ ، شپنا ۳.۲ ، خگستر ۲.۷ ، ثاباد ۲.۷ ، خساپا ۲.۷ ، کفرا ۲.۶    میلیارد تومان بود .

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص را خودرو ، رمپنا ، کچاد ، شپنا ، ولساپا ، کاوه ، جم ، پاکشو ، ومعادن ، شیپا ، وبملت ، کهمدا ، خپارس    و تاثیر منفی تاپیکو ، وغدیر ، فولاد ، فخوز ، فارس ، فاسمین ، مبین  داشتند .  

امروز بازار کم حجم و نسبتا منفی بود . همچنان بازار برای ورود پول مناسب مردد هست . و تصمیم امریکا برای جمعه درباره برجام سرمایه گذاران را دچار تردید کرده . دلار هم ۴۴۰۵ تومان معامله شد .

از تحرکات مثبت بازار ، در گروه خودرو ، با خبر هایی از تجدید ارزیابی خودرو صف خرید را در میانه بازار دید . گروه هم امروز شرایط مثبت داشت .

در گروه پتروشیمی ، خراسان ، شپترو ، شیراز ، وصندوق مثبت شدند .

در گروه بانکی ، ونوین مثبت کامل معامله شد . وسینا ، وانصار مثبت بودند .

در گروه لیزینگ ، ولساپا صف خرید شد . وایران ، ولملت مثبت شدند .

در گروه انفورماتیک ، حسیر صف خرید شد . وتوکا ، حریل ، توریل هم مثبت بودند .

در گروه فولادی ، ذوب از منفی به مثبت رفت . کاوه هم مثبت بود .

در گروه غذایی ، غبهنوش ، بهپاک ، غاذر ، غگلستا مثبت شدند .

در گروه ساختمان ، ثاباد ، آ س پ ، ثرود ، ثفارس ، ثمسکن ، وساخت مثبت شدند .

در گروه انفورماتیک ، رتاپ ، رکیش مثبت معامله شد .

در گروه قندی ، قثابت ، قپیرا ، قشکر مثبت معامله شدند .

در کانی غیر فلزی ، کفپارس ، کفرا صف خرید شدند .

در بازار پایه ، فسا ، انرژی ۳ ، ورازی ، ثتوسا ، ثنور ، وثنو ، وارس ، شزنگ و ... مثبت معامله شدند . 

 

printrating
  نظرات کاربران