گزارش بازار ۲۶ تیر ۹۶

گزارش بازار ۲۶ تیر ۹۶


شاخص بورس امروز ۷۲ واحد مثبت شد و به عدد ۷۹۶۹۲ واحد رسید  

حجم معاملات بازار۳۷۷ میلیارد تومان که ۲۲۸ میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و ۱۴۹  میلیارد تومان در بازار فرابورس بود . ۸۳میلیارد تومان از حجم بازار اصلی بلوک بود . در بازار فرابورس هم حدود ۹۹ میلیاردتومان ارزش بازار اوراق  بود  

بیشترین ارزش معاملات فولاد ۱۸.۱ ، خودرو ۶.۸ ، فملی ۶.۲ ، وانصار ۶ ، واتی ۴.۶ ، کترام ۴.۴ ،ارفع ۴.۲ ، وبانک ۴.۱ ، پاکشو ۳.۹ . خپارس ۳.۴ ، شپاکسا ۳ ، تکشا ۲.۷ میلیارد تومانبود  

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص را فولاد ، فخوز ، وبانک ،‌خودرو ، پاکشو ، وبملت ، اخابر ، وصندوق ، وامید ، واتی  و تاثیر منفی را رانفور ، رانفور ،‌ آپ ،‌ شپدیس، همراه ، رمپنا ، مبین ، خپارس ، فملی ، شخارک ، وتجارت  ، ونوین  به همراه داشتند  

بازار امروز روی گروه فولادی و قندی مثبت مناسبی بود  

در گروه فولادی ، با افزایش نرخ هایی که این گروه گرفتندسهام روند مثبتی امروز داشتند  . ارفع وفخوز امروز صف خرید شدند . فولاد مبارکه با حجم معامله ۱۱۴ میلیونی سهم تا مثبتکامل معامله شد  

در گروه قندی ، قثابت و قنیشا منفی و دیگر سهام گروه مثبتبودند  

در گروه معدنی روی ، با رشد فلز روی جهانی و رسیدن به قیمت۲۸۳۵ دلار سهام گروه مثبت معامله شد  

از تحرکات مثبت بازار و سهام صف خریدی ، تکشا ، وتوصا ، پتایر، شلعاب ، ثاباد ، شپاکسا ، بمپنا ، غاذر ، دیران  صف خرید شدند  

سهام شپارس ، خموتور ، لسرما ، کدما ، شکلر ، خمحرکه ،خودرو هم مثبت کامل معامله شدند  

در گروه برقی ، پتروشیمی ، ساختمان ، دارویی ، کاشی معاملاتمنفی بودند  

در بازار پایه هم ، وثنو ، شزنگ ، ثتوسا ، قجام ، شسم ،حبندر ، تجار و ... مثبت و مورد توجه بازار بودند   

 

printrating
  نظرات کاربران