گزارش بازار ۲۵ تیر ۹۶

گزارش بازار ۲۵ تیر ۹۶


شاخص بورس امروز ۳۸ واحد منفی شد و به عدد ۷۹۶۲۰ واحد رسید  

حجم معاملات بازار۳۱۸ میلیارد تومان که ۲۰۵ میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و ۱۱۶  میلیارد تومان در بازار فرابورس بود . ۹۰میلیارد تومان از حجم بازار اصلی بلوک بود . در بازار فرابورس هم حدود ۴۵ میلیاردتومان ارزش بازار اوراق و بلوک  بود  

بیشترین ارزش معاملات ذوب ۱۰.۱ ، غگلستا ۷.۱ ، فملی ۳.۹ ، فولاد ۳.۹ ، وکار ۳.۸ ، فلوله ۳.۷ ،پتایر ۳.۶ ، کماسه ۳.۲ ، مداران ۲.۷ ، خصدرا ۲.۶ ، حسیر ۲.۵ ، شفارس ۲.۴ ، خاهن ۲، خودرو ۱.۹    میلیارد تومان بود  

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص را فولاد ، جم ، اخابر ،وبملت ، پاکشو ، واتی ، فجر ، فخوز ، وساخت   و تاثیرمنفی را رانفور ، فملی ، خودرو ، فولاژ ، رمپنا ، ونوین ، همراه ، مرقام ، پترول ،خاهن ، وغدیر به همراه داشتند  

بازار امروز منفی و کم حجم بود . همچنان کمبود نقدینگی دربازار وجود دارد  

از تحرکات مثبت بازار ، پاکشو با صف خرید سنگین مواجه بود  

سهم های صف خرید بازار هم پاکشو ، واتی ، پتایر ، وساخت ،شپاکسا ، کاذر ، غالبر ، کمنگنز،  کماسه ،ثاباد ، چکاوه ، دیران ، کهرام ،  غمینوبودند 

نماد های خفناور ، شلیا ، وملی ، تپمپی ،‌ خموتور ، قمرو ،فنورد ، قصفها ، فجر مثبت کامل معامله شدند  

در گروه فولادی ، فولاد ، ذوب ، فخوز مثبت کم درصد بودند  

در گروه معدنی روی ، فاسمین ، کروی ، کاما مثبت کم درصدبودند  

گروه خودرو هم همچنان در رکود بسر میبرند . خاور ، خپارس ،خودرو منفی معامله شدند  

بانک ملت هم بالای ۱۰۰ تومان معامله شد  

در بازار پایه هم معاملات منفی بود و اکثر نماد های این بازار منفی معامله شدند  

 

printrating
  نظرات کاربران