گزارش بازار ۲۴ تیر ۹۶

گزارش بازار ۲۴ تیر ۹۶


شاخص بورس امروز ۱۴۹ واحد مثبت شد و به عدد ۷۹۶۵۸ واحد رسید  

حجم معاملات بازار۳۱۴ میلیارد تومان که ۲۰۲ میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و ۱۱۲  میلیارد تومان در بازار فرابورس بود . ۲۴میلیارد تومان از حجم بازار اصلی بلوک بود . در بازار فرابورس هم حدود ۴۲ میلیاردتومان ارزش بازار اوراق و بلوک  بود  

بیشترین ارزش معاملات پاکشو ۴۶.۵ ، شلیا ۷.۷ ، چکاپا ۶.۶ ، فملی ۶.۱ ، فولاد ۶ ، ذوب ۵.۷ ،خصدرا ۳.۸ ، مرقام ۳.۷ ، آپ ۳.۶ ، وساخت ۳.۳ ، دالبر ۳.۲ ، فلوله ۳.۱ ، وبملت ۲.۲، وتوسم ۲.۲ ، کترام ۱.۹   میلیارد تومان بود  

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص را وبملت ، فولاد ، فملی ،وتجارت ، فخوز ، پاکشو ، وصندوق ، اخابر ، رمپنا ، وخاور ، وخارزم    و تاثیر منفی را وغدیر ، خودرو ، همراه ، فاسمین، شیراز ، خپارس ، پارسان ، مبین ، رانفور ،  کنور  به همراه داشتند  

بازار امروز متعادل و منفی و کم رمق بود . همچنان حجممعاملات بازار کم هست  

در گروه ساختمان به غیر از دو سهم ثاژن و ثفارس که منفیبودند دیگر سهام گروه مثبت معامله شدند  

از تحرکات مثبت بازار ، صف خرید سنگین پاکشو بود . حجم ۴۶میلیارد تومانی هم در این سهم معامله شد  

وساخت در گروه ساختمانی هم با حجم ۱۲ میلیونی معامله سهم ۱۶میلیون سهم صف خرید شد  

مداران در گروه انفورماتیک هم ۴ میلیون سهم صف خرید شد   

دیگر سهام صف خریدی بازار هم پتایر ، کترام ، فاما ، ثاخت ،کاذر ، شکربن ، قثابت ، قمرو ، قصفها ، واتی ، تکنو ، شلیا بودند  

بانک ملت هم در میانه بازار صف خرید را دید که با فشار عرضهمواجه شد . در مورد بانک ملت این شایعه مطرح بود که برج جام این بانک فروخته شدهاست . وتجارت هم مثبت ۵ درصد را دید ، وپست هم مثبت بود  

در گروه های منفی بازار ، معدنی روی با توجه به کاهش قیمت فلز روی در روز قبل و دیدن قیمت ۲۷۸۵ دلار ، سهام گروه منفی شدند . روی با عدد۲۸۰۰ دلار فعلا درگیر هست  

در گروه خودرو ، خاور منفی ۳ درصد بازگشایی شد . خاذین ،ورنا ، خپارس هم منفی بودند . مدیر عامل سایپا در مصاحبه ای هم اخیرا داشتند عنوان کردند قبل مجمع نماد باز خواهد شد که باید دید این اتفاق میفتد یا خیر  

در گروه حمل و نقل هم سهام منفی بودند . حسیر هم که روز هایقبل تحرکات مثبتی داشت امروز صف فروش شد 

در بازار پایه هم ، ثقزوی ، ثتوسا ، شجم ، جهرم ، ممسنی ،وثنو ، وتعاون و .... مثبت و مورد توجه بازار بودند  

 

printrating
  نظرات کاربران