گزارش بازار ۲۱ تیر ۹۶

گزارش بازار ۲۱ تیر ۹۶


شاخص بورس امروز ۱۱۹ واحد مثبت شد و به عدد ۷۹۵۰۹ واحد رسید  

حجم معاملات بازار۲۴۹ میلیارد تومان که ۱۳۴ میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و ۱۱۵  میلیارد تومان در بازار فرابورس بود . ۳۰میلیارد تومان از حجم بازار اصلی بلوک بود . در بازار فرابورس هم حدود ۴۳ میلیاردتومان ارزش بازار اوراق و بلوک  بود  

بیشترین ارزش معاملات چکاپا ۲۱.۲ ، فملی ۸.۸ ، ذوب ۶.۸ ، کاما ۵ ، قثابت ۲.۷ ،‌ اخابر ۲.۵ ،فولاد ۲.۲ ، مرقام ۲.۱ ، فراور ۲ ، کترام ۲ ، چکارن ۱.۹  میلیارد تومان بود  

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص را فملی ، پترول ، فخوز ،فولاد ، وبملت ، واتی ، وصندوق ، فاسمین ، پاکشو ، اخابر ، بورس ، شخارک ، بفجر   و تاثیرمنفی را فارس ، کگل ، خودرو ، خپارس ، رتاپ ، شبهرن ، رکیش ، فولاژ به همراه داشتند  

بازار امروز متعادل و منفی بود . همچنان حجم معاملات پائین هست  

گروه مثبت بازار معدنی روی بود . گروه قندی و لاستیک هم دراکثر نماد ها مثبت بودند  

در گروه معدنی روی ، با افزایش قیمت فلز روی جهانی و رسیدنبه قیمت ۲۸۴۰ دلار سهام گروه مثبت شدند . فراور و کروی صف خرید را هم دیدند که باافزایش عرضه ، صف عرضه شد  

در گروه قندی هم قزوین ، قثابت ،  قمرو ، قشرین ، قصفها صف خرید شدند  

در گروه لاستیک ، پتایر صف خرید سنگین شد ، پسهند و پکویرهم مثبت بودند  

از تحرکات مثبت بازار ، واتی ، فروس ، شفارس ، غسالم ، وملت. بورس ،‌ کتوکا ، پخش صف خرید شدند  

از سهمهای پر صدای بازار ، شلیا و بالاس ، مداران صف فروششدند  

در بازار پایه ، وثنو ،‌ ثقزوی ، کقزوی ، وارس ، واحیا ، ساروج،‌ شزنگ ، ممسنی ، پلاست ، اریان و ... مثبت و مورد توجه بازار بودند  

 

printrating
  نظرات کاربران