10برنامه تحول اداري براي كوچك‌سازي دولت؛ انتقال پا...

10برنامه تحول اداري براي كوچك‌سازي دولت؛ انتقال پايتخت مطرح نيست

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور با اعلام اينكه انتقال پايتخت از تهران مطرح نيست گفت: در راستاي كوچك‌سازي دولت 10 برنامه تحول اداري در دولت اجرا مي‌شود.

لطف الله فروزنده دهكردي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در مورد كوچك سازي حجم دولت از طراحي 10 برنامه براي تحول در نظام اداري كشور خبرداد و افزود: استقرار دولت الكترونيك، عدالت استخدامي و نظام پرداخت، ساماندهي نيروي انساني، تمركز زدايي، افزايش بهره‌وري و استقرار نظام جامع مديريت عملكرد، سلامت اداري، اصلاح ساختار و فرآيندها، توانمندسازي و آموزش فرهنگي و تخصصي منابع انساني، تقويت مديريت و توان كارشناسي كشور و خدمات‌رساني به مردم و تكريم ارباب رجوع از جمله مباحثي است كه به جد پيگيري مي‌شود.
وي گفت: در برنامه تحول دولت الكترونيك، عدم تمركز، كاهش ساختار، واگذاري امور به بخش خصوصي انتقال شركت‌ها و موسسات پژوهشي از تهران از جمله كارهاي كوچك سازي حجم دولت به شمار مي‌رود و انتقال شركت‌ها از تهران هم برنامه كوتاه مدت دارد و هم نياز به برنامه ريزي بلند مدت دارد.
معاون رئيس جمهور تاكيد كرد: تاكنون 106 شركت دولتي به صورت قطعي از تهران منتقل شده و 35 شركت نيز در حال انتقال هستند كه مقدمات انتقال آن فراهم مي‌شود.
فروزنده در مورد انتقال پايتخت از تهران گفت: فعلا چنين بحثي مطرح نشده و بحث اصلي دولت انتقال برخي فعاليت‌ها و نهادها است كه ضرورت ندارد در تهران حضور داشته باشد. مانند موسسات پژوهشي كه كار اصلي آن در ساير استان‌ها است، اما مكان آن در تهران واقع شده است.
معاون رئيس جمهور در مورد اعلام اسامي 104 شركت دولتي انتقال يافته از تهران و خارج از تهران بودن اين شركتها از اول گفت: اين شركت‌ها قطعا از تهران منتقل شدند و اگر ليستي مشاهد مي‌كنيد كه منتقل نشده اعلام كنيد، تا بررسي شود.
وي با بيان اينكه كليه دستگاه‌هاي اجرايي بايد تا پايان مردادماه برنامه‌ خروج كاركنان خود را از تهران اعلام كنند، افزود: بسياري از اين انتقال‌ها آغاز شده است و خروج 106 دستگاه اجرايي از تهران به معني آغاز اين حركت است.
فروزنده با بيان اينكه توسعه خدمات الكترونيك بسته سياستي كامل است، افزود: پيشخوان‌هاي دولت الكترونيك يكي از اين بسته‌هاست و ساير خدمات الكترونيك دولتي از طريق دستگاه‌هاي دولتي و بخش خصوصي براي مردم ارائه مي‌شود.
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري افزود: در حال حاضر حدود 30 خدمت در دفاتر خدمات الكترونيك به مردم ارائه مي‌شود كه اين تعداد تا پايان سال به 70 خدمت افزايش مي‌يابد كه كليه مراحل آن به صورت الكترونيكي انجام مي‌شود، اين در حالي است كه تا پايان برنامه پنج ساله پنجم، بايد تعداد اين خدمات به 300 مورد برسد.
وي با اعلام اينكه تعداد پيشخوان‌هاي دولت در حال حاضر حدود 18 هزار واحد است، ادامه داد: حدود 10 درصد پيشخوان در روستاها و بقيه در شهرها قرار دارند.
فروزنده يادآور شد: پس از دستورالعمل جديد در مورد دفاتر پيشخوان الكترونيك، بايد نسبت به تجميع دفاتر و تغيير تابلوها اقدام شود.

image


لطف الله فروزنده دهكردي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در مورد كوچك سازي حجم دولت از طراحي 10 برنامه براي تحول در نظام اداري كشور خبرداد و افزود: استقرار دولت الكترونيك، عدالت استخدامي و نظام پرداخت، ساماندهي نيروي انساني، تمركز زدايي، افزايش بهره‌وري و استقرار نظام جامع مديريت عملكرد، سلامت اداري، اصلاح ساختار و فرآيندها، توانمندسازي و آموزش فرهنگي و تخصصي منابع انساني، تقويت مديريت و توان كارشناسي كشور و خدمات‌رساني به مردم و تكريم ارباب رجوع از جمله مباحثي است كه به جد پيگيري مي‌شود.

 

printrating
  نظرات کاربران