جذب سرمايه‌گذاري خارجي در ايران از مرز 24 ميليارد ...

جذب سرمايه‌گذاري خارجي در ايران از مرز 24 ميليارد دلار گذشت

با ورود دو ميليارد و 746 ميليون دلار سرمايه خارجي به كشور در سال 88، مجموع جذب سرمايه گذاري خارجي تا پايان سال گذشته به بيش از 24 ميليارد و 94 ميليون دلار رسيد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، درسال 88 بيش از 7 ميليارد و 323 ميليون دلار سرمايه گذاري خارجي در هيات سرمايه گذاري خارجي مصوب شده بود كه از اين ميزان 871 ميليون دلار جذب و وارد كشور شده است. اين در حالي است كه خارج از چهارچوب مصوبات هيات سرمايه گذاري خارجي نيز در اين سال يك ميليارد و 875 ميليون دلار سرمايه گذاري خارجي وارد كشور شد.
به گزاش فارس، مجموع جذب سرمايه گذاري خارجي به كشور در سال 88 به بيش از دو ميليارد و 746 ميليون دلار رسيده است.
اين در حالي است كه پيشتر بهروز عليشيري رئيس سازمان كمكهاي فني و اقتصادي ايران در يك نشست خبري ورود سرمايه گذاري خارجي به كشور در سال 88 را سه ميليارد دلار پيش بيني و اعلام كرده بود.
بر اساس اين گزارش، از ابتداي سال 72 تا پايان سال 88 بيش از 41 ميليارد و 526 ميليون دلار سرمايه خارجي در هيات سرمايه گذاري خارجي مصوب شده است كه از اين رقم 7 ميليارد و 117 ميليون دلار وارد كشور شده است.
اين در حالي است كه از سال 79 تا پايان سال گذشته بيش از 16 ميليارد و 976 ميليون دلار سرمايه خارجي خارج از مصوبات هيات سرمايه گذاري خارجي وارد كشور شده است.


* سال 81، بالاترين رقم جذب سرمايه‌گذاري خارجي

به گزارش فارس، در حالي جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي به كشور تا سال 79 ارقام بسيار پايين تا حداكثر 315 ميليون دلار بوده است كه اين رقم در سال 80 به يك باره به يك ميليارد و 385 ميليون دلار رسيد و در سال 81 نيز بالاترين ركورد اين سالها يعني رقم 3 ميليارد و 511 ميليون دلار را ثبت كرد.
در سالهاي 82 تا 88 نيز رقم جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي بين ارقام يك ميليارد و 600 ميليون دلار تا سه ميليارد دلار در نوسان بوده است.
به گزارش فارس، آمار جذب سرمايه گذاري خارجي طي سالهاي 82 تا 88 به ترتيب 2.7 ميليارد دلار، 2.8 ميليارد دلار، 3 ميليارد دلار، 1.7 ميليارد دلار، 1.6 ميليارد دلار، 1.7 ميليارد دلار و 2.7 ميليارد دلار بوده است.

image


ه گزارش فارس، در حالي جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي به كشور تا سال 79 ارقام بسيار پايين تا حداكثر 315 ميليون دلار بوده است كه اين رقم در سال 80 به يك باره به يك ميليارد و 385 ميليون دلار رسيد و در سال 81 نيز بالاترين ركورد اين سالها يعني رقم 3 ميليارد و 511 ميليون دلار را ثبت كرد.
در سالهاي 82 تا 88 نيز رقم جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي بين ارقام يك ميليارد و 600 ميليون دلار تا سه ميليارد دلار در نوسان بوده است.
به گزارش فارس، آمار جذب سرمايه گذاري خارجي طي سالهاي 82 تا 88 به ترتيب 2.7 ميليارد دلار، 2.8 ميليارد دلار، 3 ميليارد دلار، 1.7 ميليارد دلار، 1.6 ميليارد دلار، 1.7 ميليارد دلار و 2.7 ميليارد دلار بوده است.

 

printrating
  نظرات کاربران