شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه kitco.com

 

نرخ کارمزدهای معاملات

 1- سقف نرخ کارمزد شرکت بورس کالای ايران از معاملات کالاهای صنعتی و معدنی و کشاورزی 0/6 در هزار (6/10.000) ارزش هر معامله از هر يک از طرفين معامله ( فروشنده و خريدار) حداکثر تا يکصد ميليون ريال از هر طرف معامله
 
2-
سقف نرخ کارمزد کارگزاران عضو بورس کالای ايران در معاملات کالاهای صنعتی و معدنی 1/8 در هزار (18/10.000) و در معاملات کالاهای کشاورزی 2/25 در هزار (2/25/10.000) ارزش معامله تا حداکثر يکصد ميليون ريال در هر معامله.


3 - سقف حق پذيرش کالا برای کالاهای صنعتی و معدنی پذيرفته شده در بورس کالا 0.07 در هزار (7/10.000) ارزش برآوردی معاملات سالانه به تشخيص بورس کالای ايران حداکثر تا پنجاه ميليون ريال که توسط بورس کالا برای يکبار و هنگام پذيرش کالا از متقاضی پذيرش کالا اخذ می گردد.

  4- سقف حق الدرج کالای پذيرفته شده در بورس کالای ايران برای کالاهای صنعتی و معدنی0.2 در هزار (2/10.000) ارزش معاملات انجام شده در طی يکسال حداکثر تا 150 ميليون ريال که توسط بورس کالا از شرکت عرضه کننده کالا اخذ می گردد.   

 5 - کارمزد سازمان بابت حق نظارت بر معاملات به شرح زير تعيين گرديد:

يک دهم درصد ارزش هر معامله در بورس اوراق بهادار و کالا به عنوان کارمزد سازمان بابت حق نظارت بر معاملات تعيين می گردد که ميزان 40% آن را خريدار و 60% آن را فروشنده پرداخت خواهد کرد.توضيح اينکه سقف مجموع کارمزد ياد شده در هر معامله دويست ميليون ريال تعيين می گردد. به نحوی که حداکثر کارمزد خريدار هشتاد ميليون ريال و حداکثر کارمزد فروشنده يکصدوبيست ميليون ريال باشد.