شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه kitco.com

 

روش های سفارش قیمت در بورس کالا

سفارش قیمت می تواند به سه روش صورت گیرد:


سفارش با قیمت باز: سفارشی است که خریدار یا فروشنده تعیین قیمت معامله را به کارگزار خود واگذار می
کند. 

سفارش با قیمت محدود: سفارشی است که خریدار یا فروشنده، حداکثر یا حداقل قیمت معامله را مشخص می کند.

سفارش با قیمت مقطوع: سفارشی است که خریدار یا فروشنده قیمت معینی را برای انجام معامله مشخص می کند.